Kuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi - Slunečnice.cz
Hlavní navigace

 Kuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi 6.1

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 23 ×
Zdarma

Sdílet

Soru: Neden "harici depolama alanına yaz" izni gerekiyor?

Cevap: Eğer dahili depolama alanı doluysa, uygulamanı harici depolama alanına yaza bilirsiniz.

Bu uygulamada Kurani Kerim ve 14 hadis kitabı yer almışdır. Her bir hadis kitabını ayrılıkta okuya bilirsiniz.

Kurani Kerim:
1) Kurani Kerim Türkçe Meali: Diyanet İşleri Başkanlığı
2) Kurani Kerim Türkçe Meali: Türkiye Diyanet Vakfı

Hadis Kitabları:
1) Sahih Buhari
2) Sahih Buhari Muhtasarı
3) Sahih Muslim
4) Sahih Muslim Muhtasarı
5) Sunen Ebu Davud
6) Sunen İbn Mace
7) Sunen Tirmizi
8) Sunen Nesai
9) El Musnet. Imam Ahmed
10) El Muvatta. Imam Malik
11) Sunen Darimi
12) Riyazus-Salihin. Imam Nevevi
13) Mucemus-Sagir. Imam Taberani

"Islami Kitaplar Toplusu" uygulaması: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barakahapps.islamikitaplartoplusu

"İslam Kütüphanesi" uygulaması: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barakahapps.islamkutuphanesi

Allahın izniyle yeni kitaplar eklemeğe devam edeceyiz. Tevhide, Fıkıha, Rasulullaha, Sahabelere, 4 mehzeb İmamlarına ve diğer mevzulara ait kitaplar eklemeğe devam edeceyiz Allahın izniyle. Tüm Kitaplar bir uygulamada.

Özellikleri:

- Reklamlar yok (kaldırılmıştır)

- Yer imi

- Notlar

- Arama sistemi

ve s.

Harf hataları devamlı olarak düzeltilecekdir. Güncelleme yapmayı unutmayın.

İçindekiler:

Yeni Kitaplar eklenmeye devam edecektir inşaAllah.

Kurani Kerim:
1) Kurani Kerim Türkçe Meali: Diyanet İşleri Başkanlığı
2) Kurani Kerim Türkçe Meali: Türkiye Diyanet Vakfı

Akaid Kitapları
1) Tevhid (Dr. Salih el-Fevzan): Çeviren Muhammed Şahin
2) Esmaül-Hüsna (Polen ve Karınca Yayınları)
3) Dört Mezhep İmamının İtikadı (Dr. Muhammed el-Humeyyis, Çeviren Mehmet Emin Akın, Tashih : Muhammed Şahin

İmana Ait Kitaplar
1) Mesih Deccal ve Yecüc ve Mecüc (Muhammed eş-Şehavi)

Fıkıh Kitapları
1) Cenazelere dair Hükümler ve Bidatleri (Nasiruddin El-Elbani): Çeviren M.Beşir Eryarsoy
2) Peygamber -s.a.s-'in Namaz Kılış Şekli (Nasiruddin El-Elbani) Tetkik : Muhammed Şahin
3) Dört Mezhepe Göre İslam Fıkhı (Abdurrahman el-Ceziri) Çeviren: Mehmet Keskin, Çağrı Yayınları

Rasulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) dair kitaplar:
1) Zadul Mead
2) Nurlar Bahesinden Seçkin Peyğamberin Hayatı (Siyeri Nebi) (S. Mubarekpuri) (Çeviren, M.Beşir Eryarsoy)

Hadis Kitapları
1) Sahih-i Buhari: Harun Yıldırım (Sağlam Yayınları)
2) Sahih-i Buhari Muhtasarı: (www.ihya.org saytından alıntıdır)
3) Sahih-i Muslim Tercüme ve Şerhi: Ahmed Davudoğlu (Sönmez Neşriyyat)
4) Sahih-i Muslim Muhtasarı: Hanifi Akın
5) Buhari ve Muslimin İttifak etdiği Hadisler: (Muhammed Fuad Abdulbaki)
6) Sünen-i İbn-i Mace: Haydar Hatipoğlu (Kahraman Yayınları)
7) Sünen-i Tirmizi: Abdullah Parlıyan
8) Sünen-i Nesai: Abdullah Parlıyan
9) Sünen-i Ebu Davud: Dr. İsmail Lütfi Çakan (Şamil Yayınevi)
10) El-Muvatta. İmam Malik: Abdullah Parlıyan
11) Sünen-i Darimi: Dr. Abdullah Aydınlı (Madve Yayınları)
12) Mucamus-Sagir. İmam Taberani: İsmail Mutlu (Mutlu Yayınevi)
13) El-Müsned. İmam Ahmed: Rıfat Oral (Ensar Yayıncılık)
14) Riyazüs-Salihin: (Abdullah Parlıyan)
Zayıf Hadislerin Numaraları (Şeyh Elbani)

İbn Teymiyye Kitapları
1) El-Münteka (Şiilik ve Mahiyeti)
2) Muhtelif Kitaplar (Tevhid Yayınları (Cemal Güzel), Birleşik Yayıncılık (İ.E.Dal)
1) Ashab-ı Kiram
2) Dualar ve Zikirler
3) Allah'ın Velileri İle Şeytanın Velileri Arasındaki Fark
4) Hisbe
5) İctihad Risalesi
6) İhlas ve Tevhid
7) İman
8) Kulun Allah'a Yaklaşması
9) Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
10) Takva Risalesi
11) Tefsir Usulü
12) Vasitiyye Akidesi
13) Kıyas
3) Sıratı Mustakim
4) Tevhid Risalesi

İbn Kayyim Kitapları:
1) El Favaid
2) Medaricus Salikin
3) Taklit Risalesi
4) Kalbin İlacı
 • Verze programu

  6.1

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  27. 12. 2017 2017-12-27

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

 • Knihy a referenční materiály
 • Podporované jazyky

  • Turečtina
Zobrazit více
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
23 ×