MNRE - Slunečnice.cz
Hlavní navigace

 MNRE 1.0.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

ระบบฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการติดตามและประเมินผล สำหรับสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติงานของสำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อให้หน่วยงานสามารถรายงานสถานการณ์ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×