StreetGamer - Game Record&Live - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 StreetGamer - Game Record&Live 2.2.9

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

★ 실시간으로 게임 플레이를 라이브로 방송한다!!
언제 어디서든 자신의 게임 플레이를 유튜브를 통해(YouTube) 실시간으로 라이브로 방송할 수 있습니다.
시청자들이 보내는 사탕으로 방송 컨텐츠와 게임 아이템들을 업!업!

★ 게임 플레이 영상을 녹화한다!!
모비즌 또는 겜튜브,게임덕, 게임캐스트가 아니라도 스트리트 게이머는게임 도중 언제든지 플레이 영상을 실시간 방송과 녹화가 가능합니다.

★ 모든 안드로이드 기기에서 녹화 및 라이브가 가능해요!!
거의 모든 안드로이드(4.4킷캣이상) 기기에서 유튜브를 통해(YouTube) 녹화 및 라이브가 가능합니다.

★ 어디서나 가능합니다.
아프리카TV와는 다르게 PC와 연결하지 않은 상태로 어디서든 내가 하고 있는 모바일 게임을 방송, 녹화 할 수 있습니다.
학교에서, 지하철에서, 화장실에서 어디서나 생방송,녹화하며 다른 게이머들과 함께 하세요

★ 게시판 기능 추가 !!
- 게이머 마음대로 게시판과 카테고리를 지정해 다른 게이머들과 소통할 수 있습니다.
(게이머 프로필 -> 오른쪽 하단 버튼 클릭)
- 게임별 게시판이 추가 되었습니다. (게임별 필요한 게시판 요청해 주세요)

★ YouTube(유튜브)에 올리고 실시간으로 방송하세요.
내 YouTube 채널에 녹화한 영상을 올리고, 실시간으로 라이브 방송을 할 수 있습니다.
YouTube 스타에 도전해보세요.

★ 쉽게 공유할 수 있어요.
내 영상을 SNS, 메일, 메신저, 카카오톡, 트위터, 인스타그램, 페이스북, 밴드, 카카오스토리 등으로 쉽게 공유할 수 있습니다.
StreetGamer 게시판에도 올려서 사람들과 공유할 수 있습니다.

★ 웹에서도 즐기실 수 있어요!!
http://streetgamer.tv 에 접속하셔서 영상을 보며 즐기세요~
----
개발자 연락처 :
0262670589
 • Verze programu

  2.2.9

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  27. 12. 2017 2017-12-27

 • Počet stažení

  0 ×

 • Velikost

  19 MB 19 MB

 • Web autora

 • Přehrávání a úprava videa
 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Čínština
  • ,
  • Japonština
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×