Hlavní navigace

 11번가 모바일 셀러 오피스 2.8.6

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
셀러오피스 App으로 언제 어디서나 빠르고 간편하게!
긴급하게 처리해야 하는 고객의 문의나 배송/클레임 관리, 이제는 이동중에도 신속하게 처리 가능합니다.
실시간 판매현황 및 상품 판매 현황 모니터링을 통해 상품 판매 마케팅 계획도 세워보세요!

[주요 기능]
1. 판매 현황
실시간 판매현황, 베스트 상품현황, 급상승 상품 확인을 할 수 있습니다.
2. 판매자 정보관리
판매자의 비밀번호 변경 및 출고지, 반품/교환지등 배송관련정보를 관리할 수 있습니다.
3. 상품관리
모바일에서 간편하게 상품정보를 등록/수정할 수 있습니다.
4. 배송관리
발주확인 및 발송처리를 손쉽게 할 수 있습니다.
5. 클레임관리
클레임 상태에 따라서 간편하게 주문건을 검색할 수 있으며 취소/반품/교환처리를 모바일에서 손쉽게 처리 할 수 있습니다.
6. 스토어관리
스토어 프로필 관리 뿐만 아니라 스토어 프로모션, 스토어 기획전을 등록할 수 있습니다.
7. 프로모션관리
신규쿠폰을 생성하고 등록되어 있는 쿠폰을 수정/삭제할 수 있습니다.
8. Q&A
구매자의 상품 문의를 언제든지 확인할 수 있고 답변을 신속하게 등록할 수 있습니다.
9. 광고수락
나에게 제안된 광고를 확인하고 제안된 광고에 대해 즉시 수락/결제가 가능합니다.
10. 알리미
항목별로 선택하여 알리미 수신이 가능합니다.
휴대폰에서 알림 설정을 ‘받음’으로 설정해주세요.


※ 접근권한 안내
서비스에 필요한 접근권한에 대해 안내 드립니다.
[필수적 접근권한]
- 없음
[선택적 접근권한]
허용되지 않은 권한은 취득하지 않으며, 허용하지 않으시더라도 거부하신 권한 관련 기능외에 사용제한이 없습니다.
- 사진/카메라 : 11톡 사진첨부, 스토어 프로필 사진첨부, 송장번호 등록 시 바코드 촬영
- 연락처 : 11톡, 푸시 메시지 수신
 • Verze programu

  2.8.6

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  36,48 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  11번가(주)

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.