Hlavní navigace

 2020 점신 - 운세, 사주의 완전판 6.1.7

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
아무리 좋은 운이 들어와도 아무것도 하지 않으면 좋은일이 생기지 않습니다.

2020년 경자년(庚子年) DB가 업데이트 됐습니다.
신년운세, 토정비결, 정통사주에서 새로운 2020년 운세를 확인해 보세요.

■오늘의 운세
*오늘의 운세를 원하는 시간에 알림 받고 운세를 볼 수 있습니다.
소확행! 재미로 보거나 위로가 필요하거나 행복한 하루를 보내기 위해 가장 많이 이용되는 메뉴입니다.

■정통운세
*2020년 신년운세, 토정비결, 이성과의 궁합, 회사 동료와의 궁합, 친구와의 궁합, 연예인과의 궁합이 모두 무료!
*카메라로 내 얼굴을 촬영하면 주요 부위별로 분석된 관상 풀이를 해드립니다.
*고민이 있을때 타로카드로 점을 봐보세요!
*살풀이를 통해 나의사주에 있는 살을 미리 대비해 보세요!

■테마운세
*포춘쿠키로 명언문구를 보시고, 푸짐한 상품도 제공해 드려요!
*행운의 번호, 행운의 부적, 꿈해몽, 별자리 등 프리미엄 운세를 통하여 행복한 하루를 될 수 있도록 제공해 드립니다.

■이용안내
- 3G/LTE/Wifi 접속이 원활하지 않을 경우 이용에 제한이 있을 수 있으며, 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

#이용권 구매 및 자동결제#
* 앱 내에서 구매하는 이용권은 자동결제 방식으로, 1개월 또는 3개월 마다 자동으로 연장되는 방식입니다.
- 1개월 광고제거 (매월 자동결제) 2,900 원
- 3개월 광고제거 (3개월 마다 자동결제) 7,500 원

* 자동결제 해지는 매월 갱신 전에 해주셔야 정상 처리 됩니다.
* 이용권 관리 및 자동결제 해지 설정은 iOS 장비의 [설정 > iTunes 및 App Store(혹은 Store) > Apple ID 보기 > 구독 관리]에서 하실 수 있습니다.
* 개인정보취급방침 : http://www.handasoft.co.kr/policy/?Nm=%EC%A0%90%EC%8B%A0
* 이용약관 : http://www.handasoft.co.kr/agree/?Nm=jeomsin

*서비스, 장애관련 문의는 점신앱 메뉴에서 '1:1문의'를 이용해 주세요!

■ 접근 권한 안내
#선택 접근 권한#
-캘린더 : 앱내에 사용되는 날짜 정보를 가져오기 위해 사용
-저장 : 관상 및 1:1 문의 이용시 이미지를 저장 또는 가져오기 위해 사용
-위치 : 내 위치를 확인하여 날씨 정보를 제공하기 위해 사용
-카메라 : 1:1문의시 이미지 첨부 또는 관상 서비스 이용시 사용
* 선택 접근 권한은 동의하지 않아도 앱 이용이 가능합니다.
* 선택 접근 권한 미동의시 서비스 일부 기능 이용이 제한됩니다.

■ 점신 SNS채널
인스타그램 https://www.instagram.com/jeomsin/
유튜브 채널 https://www.youtube.com/channel/UCyOxrmzsot4s-RrGlur1LXA
카카오플러스 친구(@점신) http://pf.kakao.com/_yxeLxcC

■ 개발자 정보
문의사항은 아래의 연락처로 언제든지 연락 부탁드립니다.
- 연락처 : 070-4837-4956 (오전 9시~오후 6시 / 주말,공휴일 제외)
- 이메일 : hdh@handasoft.co.kr
 • Verze programu

  6.1.7

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  171,66 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Handasoft Co., Ltd.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.