Hlavní navigace

 대륙의 공룡들 AR-키움북스 1.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
'대륙의 공룡들 AR' 사용 방법

‘대륙의 공룡들 AR’는 카드 또는 대륙의 공룡들 책이 있어야 작동을 합니다.
구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 ‘키움북스’ 또는 ‘대륙의 공룡들 AR’로 검색을 하셔서 다운 받으시면 됩니다.
카드나 책을 스마트 폰이나 테블릿의 후면 카메라에 비추면, 카드 속 이미지가 화면을 통해 공룡의 모습이 3D로 나타납니다.

*사양에 미치지 못하는 기기에서는 작동을 하지 않거나, 작동 중 끊김이 발생할 수 있습니다.
*애플리케이션을 이용해 AR 작동을 할 때, 동물의 형태나 행동이 부자연스러워 질 경우가 있습니다. 이럴 때는 종료 버튼을 눌러 종료를 한 후 다시 실행을 하시거나, 다른 곳으로 카메라를 돌려 다시 인식을 시켜주시면 됩니다.
*카드 이미지를 인식을 시킬 때, 인식이 잘 안 되는 경우에는 기기의 카메라를 카드 쪽으로 서서히 다가가거나 멀리하면서 인식을 시켜 주시면 됩니다.

사용 방법

1. ‘대륙의 공룡들 AR‘ 앱을 실행 시킵니다.
2. 메인 화면에서 ‘시작하기’를 누릅니다.
3. 공룡카드를 화면 안에 비추시면 3D 공룡이 나타납니다.
4. 왼쪽 하단의 조종기를 이용해 공룡을 이리저리 움직일 수 있습니다.
5. 공룡을 터치를 하면 공룡이 울부짖기를 합니다.
6. 사진기 버튼을 누르면 사진을 찍을 수가 있습니다.
7. 먹이주기 버튼을 누르시면 공룡에게 먹이를 줄 수 있습니다.
8. 달리기 버튼을 누르시면 공룡이 빠르게 달립니다.
9. 카드를 비추던 카메라를 옆으로 돌리시면 공룡이 나타납니다. 손가락으로 이리저리 돌려 공룡을 관찰 할 수 있습니다.

개발사 연락처:
키움북스
주소 : 경기도 광명시 공세동13
전화 : 080-320-2003

개인정보 처리방침
-'키움북스'는 개인정보를 수집하거나 이용하지 않습니다.

 • Verze programu

  1.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  354,6 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Jae hong Lee

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.