Hlavní navigace

 독일교회 2.61

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

독일교회에 오신 것을 환영합니다.

독일교회... 독일과 무슨 관계인가요? 혹시 독산동 제일교회?

독일교회는
에베소서 4장에 ‘옛 사람을 벗어버리라’는 말씀에서 벗어질 독(禿)
‘성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라’는 말씀에서 한 일(一)
옛 사람을 벗고 새 사람을 입어 하나가 된 사람들입니다.
바로 성결의 복음 위에 세워진 교회입니다.

복음의 감격이 있는 교회!
교회의 중심은 전적으로 예수 그리스도와 주님이 이루신 일, 즉 복음입니다.
우리는 복음에 감격하며
세상 모든 사람들이 복음을 알도록 돕고
복음을 살아내는 사람들입니다.

오늘도 복음을 살아내는 여러분에게
우리 주님의 은혜와 평강이 함께하시길 축복합니다.
주 안에서 사랑합니다.


교회명 : 독일교회
주소 : (08546)서울 금천구 가산로 4 (독산동 178-8)
홈페이지 : http://www.talkwill.com/


* 100% 연동형 앱 : 홈페이지에 등록된 내용, 게시물, 설교영상, 사진 등의 콘텐츠를 앱과 100% 연동하여 실시간으로 앱을 통해 확인할 수 있습니다.
* 푸쉬 알림메시지 자동발송: 홈페이지에 게시물, 사진, 동영상이 신규 등록 될 경우에 자동 알림 메시지를 받을 수 있습니다. 사용자가 원하는 게시판만 선택하여 수신이 가능하며, 전체 공지 발송도 가능합니다.
* 설교방송 시청 : 동영상 설교방송을 앱에서 시청이 가능하며, 다운로드 가능한 동영상의 경우 WiFi 지역에서 다운받아 네트워크 연결 없이도 시청이 가능합니다. ( 동영상 시청시 WiFi 지역이 아닌경우 데이터 수신료가 발생될 수 있습니다. )
* 게시물, 사진 등록 : 글쓰기가 가능한 게시판과 앨범에서는 앱에서 직접 글등록 및 사진을 찍어서 바로 등록이 가능합니다.
* SNS연동 : 게시물 내용을 트위터, 페이스북 계정으로 로그인하여 공유할 수 있습니다.
동영상 데이터의 경우 WiFi 지역이 아닌 경우 통신사와 계약된 요금제에 따라 데이터 사용료가 부과될 수 있으므로 참고해 주시기 바랍니다.
동영상 콘텐츠는 지역, 네트워크환경(WiFi, 3G, 4G)에 따라 속도차가 있을 수 있습니다.
사진 업로드의 경우 단말기의 종류에 따라 업로드가 되지 않는 단말기도 있습니다.

교회사랑넷 앱 고객지원실 : 1661-9106

홈페이지 : http://www.church-love.net
 • Verze programu

  2.61

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  19. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  862 kB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Anyline Co., Ltd.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×