Hlavní navigace

Doporučení iOS aplikace どこでもワーク 社会歴史 1.2.2

Ve formuláři prosím vyplňte vaši e-mailovou adresu, v dalším políčku samozřejmě e-mail osoby, které chcete tuto iOS aplikaci doporučit. Pokud se nespokojíte s automaticky přidávaným odkazem a jménem iOS aplikace, můžete využít i vzkaz pro příjemce.

Tělo zprávy

Na serveru Slunečnice.cz je zajímavá iOS aplikace:

[:message:]

どこでもワーク 社会歴史 1.2.2

●このアプリは,教科書準拠問題集「中学教科書ワーク」(文理)*の特別ふろくです。 ●どなたでも無料でご利用いただけます。 ●楽しみながら,しっかり学習できます。 *「中学教科書ワーク」は学校の教科書に完全対応した問題集です。 ●推奨環境:iOS9.0以降。 ●豊富な問題量! よくでる重要事項を,11の時代と歴史人物・歴史作品にわけて出題し,その数なんと180問! 定期テストや入試にも役立つ問題を豊富にそろえています。 ●3択形式で取り組みやすい! 正解を3択で選ぶ形式だから,テンポよく効率的に学習ができます。1日の勉強のおさらいにもぴったり! ●くわしい解説つき!…

Adresa: https://www.slunecnice.cz/sw/dokodemowaku-she-hui-li-shi/