Hlavní navigace

 인앤아웃 근태 관리 1.0.3

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
* 해당 앱은 [직원 전용]이며, 기업에서 이용 시 https://uinnout.com 에서 회원가입을 진행하셔야 합니다
* 가입 후 기본 설정만 진행하면 즉시 이용 가능합니다.

주요 기능 :

■ 출퇴근 체크 및 휴가 관리
- '정해진 장소에서' 앱으로 간편한 출퇴근 체크가 가능합니다.
- 본인의 휴가 사용 현황과 근무기록 수정 요청 정보를 확인할 수 있습니다.
* PC 이용시 인앤아웃 웹에서도 출퇴근 체크가 가능합니다.

■ 주 52시간 근무제 완벽 대응
- 출퇴근시간 뿐 아니라 일별, 주별로 본인의 근무시간을 파악할 수 있습니다.

■ 근태관리를 위한 각종 알림 기능 제공
- 관리자는 직원의 연장 근무시간이 12시간에 가까워 올 경우 알림이 발송 되도록 설정할 수 있습니다
- 직원은 본인의 연장 근무시간이 회사에서 지정한 연장근무 위험군에 해당할 경우 알림이 발송됩니다.
- 공지사항 등록, 각종 수정 요청 등 상황에 따른 알림이 제공됩니다.

■ 업무 활용에 용이한 공지사항
- 전사원 또는 부서를 대상으로 등록 된 공지사항을 확인 할 수 있습니다.

■ 필수 법정의무교육 및 직무교육 연동
- 고용노동부 공식인증 법정교육 기관 렛유인 엑스퍼트 계정 연동하여 편리하게 강의를 수강할 수 있습니다.


※ 인앤아웃은 PC 웹이 별도로 있으며 PC 웹에서 근태 관련한 더 많은 기능을 이용할 수 있습니다.

※ 기업 관리자의 경우 PC 웹에서 직원의 근태관리를 위한 다양한 기능이 제공됩니다.

▣ 메인 대쉬보드를 통해 직원의 근태 현황 및 연장근무 순위 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.

▣ 주별, 일별 근태 현황을 확인하고 직원 근태 기록을 다운로드 받을 수 있습니다.

▣ 인사 담당자, 리더, 일반 직원 별도 UI (화면)을 구성하여 사용자별 최적의 근태관리를 제공합니다


※ 인앤아웃 사용 중 문제 또는 오류가 발생하는 경우 인앤아웃 고객센터로 문의를 남겨주세요.
인앤아웃 홈페이지 : https://uinnout.com/
E-mail : uinnoutcs@gmail.com
전화번호 : 070-7727-8043 (10:00~19:00 / 점심시간 12:30~13:30)
 • Verze programu

  1.0.3

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  15. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  22,31 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  JUN HO KIM

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.