Hlavní navigace

 인천e음 411.200.07

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

인천e음! 인천사랑의 실천입니다.

전국 최초로 탄생한 신개념 전자상품권, 바로 인천e음 전자상품권 입니다.

■ 전국 최초 모바일 앱과 IC카드를 결합한 인천e음 전자상품권

-지역경제 활성화를 위한 전국 최초 모바일 기반 IC카드 형태의 전자상품권

-14세 이상 누구나 발급 가능(인천시민뿐만 아니라 타지역민 및 외국인도 발급 가능)

-인천 지역 내 모든 점포에서 현금처럼 사용할 수 있는 충전형 카드 (백화점 및 대형마트 제외)


■ 인천e음 전자상품권 회원에게 주어지는 특별한 혜택

-복잡한 할인 조건 없이 생활 속에서 받을 수 있는 진짜 혜택을 누려보세요.

-3無 (연회비 없이 / 할인 한도 없이 / 전월 사용 실적 조건 없이)

-사용액의 6~17%의 할인 및 캐시백 혜택 제공

-인천e음 혜택+가맹점은 지금도 계속 업데이트 中

-인천 서구, 미추홀구, 연수구의 특별한 혜택은 각 지역카드로 받으세요!


■ 가치 소비와 인천 사랑의 실천,

-카드 사용만으로 우리 이웃 소상공인 점포의 결제수수료, 마케팅수수료 절감 효과

-우리 지역 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 작은 실천입니다.


■ 편리하고 안전한 카드 발급 및 관리

-번거로운 계좌 개설이나 은행 방문 없이 앱에서 바로 카드발급

-복잡한 계좌이체가 아닌 간편 충전과 자동충전으로 언제 어디서나

-카드잔액과 사용내역, 내가 받은 혜택 확인은 앱에서 간편하게

-인천e음 전자상품권을 자녀들에게 주는 용돈카드로 활용해 보세요.


■ 체크카드와 동일한 30% 소득공제 혜택

-앱에서 소득공제를 신청하고 인천e음 전자상품권으로 결제하면, 연말에 자동으로 공제 혜택이 적용됩니다. (신청 이후 결제 건부터 적용, 소급적용 불가)


▶ 문의 안내

-앱 사용 중 궁금한 사항이나 불편한 점이 있을 경우

인천e음 전자상품권 고객센터: 1811-8668 (평일 09:00 – 18:00)

-인천e음 전자상품권 사업에 대해 궁금한 사항이 있을 경우

인천시청 소상공인 정책과: 032-440-4212,4217


*앱 접근 권한 안내

인천e음 전자상품권 앱을 이용하기 위해서는 접근 권한에 동의해야 합니다.


*설치 혹은 업데이트가 완료되지 않을 경우, 앱을 삭제하거나 데이터를 초기화한 후 다시 시도해주세요.
 • Verze programu

  411.200.07

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  19. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  110,72 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  KONA I CO., LTD

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×