Hlavní navigace

 집착의 망자 - 집으로부터의 탈출 1.1.1

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
6 ×
집착의 망자 For Visual edition이 출시되었습니다.
배경 및 실루엣 이미지가 추가되었으니 이 어플이 마음에 드셨다면 구매 부탁드려요

§


집.
그것은 누구에게나 제일 편안하고 안전하며 자신만의 시간을 누릴 수 있는 소중한 공간이다.

하지만, 위급한 일이 생겼을 때 외부로 도움을 요청하거나, 위험한 일이 발생했을 때 외부로 도망치기에는 어렵다는 특징도 있다.

만약 당신의 집 안에 당신의 생명을 노리는 괴한이 들어오게 된다면?


당신의 목적은 단 하나.

세상에서 제일 위험한 공간이 되어 버린 집에서 괴한의 위협을 견뎌내고…살아남는 것이다.


---------------------------------

[집착의 망자]는 인디즈 작가로 활동했던 TT씨가 2011년에 만든 ‘웹 브라우저용 게임 북’입니다.

80년대에 ‘게임 북’이라는 것이 일시적으로 유행했었습니다. 게임 북이란 일반 소설처럼 1Page부터 읽지만, 도중에 ‘선택지’가 나타나고 그에 따라 페이지를 넘겨가면서 다양한 전개와 결말을 볼 수 있는 책입니다.

집착의 망자는 웹 브라우저에 맞게 제작된 게임 북입니다. 비록 비주얼도, 사운드도 없지만 긴박한 내용 전개가 인상 깊었던 작품이었습니다.

이 어플리케이션은 그 웹 브라우저 게임 북 집착의 망자를 스마트폰에 맞춰 옮긴 것입니다. 원작을 살리고자 비주얼은 추가하지 않았고 BGM도 단순합니다. 그렇지만, 그 몰입감은 여전할 것이라 믿습니다.


※ 도중 막히실 때는 공략 가이드 http://ttkti.ivyro.net/obsession/guide.htm 를 참고하세요.
웹 브라우저 버전에 맞게 만들어 졌지만, 내용이 같으므로 그대로 적용됩니다.

※ 재미있게 하셨다면 판매자의 다른 App들도 확인해 보세요~
 • Verze programu

  1.1.1

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  60,58 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  TAE IN KIM

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.