Hlavní navigace

 KB 오너스 2.1.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
4 ×
매장내에서의 신용카드 매출과 관련된 다양한 정보를 스마트폰을 편리하고 쉽게 확인하세요.

사업장 고객을 찾은 고객의 연령별 매출액 등 다양한 관점의 분석 보고서는 물론이고, 매출 관리에 필수적인 최근 1년 이내의 일별/월별 입금 내역 조회와 더불어 입금 예정 금액까지 조회가 가능하여 사업 추진 및 매장 관리에 실질적인 도움이 되실 겁니다. 또한, 오~굿 가맹점 전용 서비스를 통해 캠페인 등록과 캠페인 매출 관리를 할 수 있습니다.

KB오너스 App만의 특징
- 목표 고객군 관리 및 사업 확대 전략 수립에 이용 가능한 사업장 고객분석 서비스
- 오~굿 가맹점 전용서비스를 통한 캠페인
- 다음달 매장 관리 및 매출 계획에 도움이 되는 입금예정금액 조회 서비스

[주요 서비스]
1) 사업장고객분석
- 분석보고서/이용안내

2) 입금내역조회
- 일별 입금 내역조회/월별 입금 내역조회

3) 매출내역조회
- 일별 입금 내역조회/월별 입금 내역조회

4) 입금예정금

5) 승인내역조회

6) 매입거절전표조회

7) 가맹점 정보조회/변경

8) 혜택가맹점제휴안내
- 스타샵 가맹점/DC#(디씨샵) 가맹점/오~굿 가맹점/무이자할부 가맹점

9) 오~굿!가맹점 전용서비스
- 오~굿 가맹점 등록조회/캠페인 등록신청/캠페인 조회/일별 매출분석/월별 매출분석

10) 고객센터
- 새소식/콜센터 연결


[기타 이용 안내]
KB 국민카드 웹사이트의 가맹점 웹 회원 아이디를 가지고 계신 가맹점주는 별도의 회원 가입 없이 이용 가능합니다.

3/4G망을 이용하여 어플리케이션 다운/이용 시 데이터 이용료가 발생할 수 있으니, Wifi망 이용을 권장
합니다.

향후에도 고객 지향적인 모바일 서비스를 통해 보다 다양하고 편리한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
 • Verze programu

  2.1.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  12,58 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  KB KOOKMINCARD CO., LTD.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.