Hlavní navigace

 KB국민기업카드 1.0.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
[새로운 기능]
- 이용내역 및 이용한도 조회
- 회원정보 및 결제정보(결제일,결제계좌) 변경
- 개인사업자 체크카드 발급 서비스 (신규/추가발급)

[앱정보]

KB국민기업카드 ! 이제 모바일 앱으로 안전하고 편리하게 사용하세요.
언제 어디서든 쉽고 빠르게 !
이용내역조회부터 체크카드 발급 신청까지 내 손 안에서 한번에 해결 할 수 있습니다.

[누가 사용 하나요?]
KB국민기업카드를 사용 중이신 기업 회원님 들은 모두 가능합니다.
기업카드가 없으시다면 가까운 영업점을 방문해주시거나 「기업카드 간편신청」 을 이용해 주세요. 상담원이 직접 연락드려 발급을 도와드립니다.
개인사업자 대표님은 모바일에서 체크카드를 직접 신청하실 수 있습니다.

[어떻게 사용하나요?]
신규 고객님 : 기업카드 발급 후, 해당 카드 정보로 온라인 회원가입 후 이용해주세요.
기존 고객님 : KB국민카드 기업 홈페이지 회원 아이디를 이용해서 로그인해주세요.
회원 ID가 기억나지 않으시면 ‘아이디찾기’ 를 해주세요. 추가 ID생성도 가능합니다.


[어떤 기능이 있나요?]
- 바로 쓰고 확인하는 이용내역조회!
- 업체 총한도 확인하고, 카드별 한도 변경도 되는 이용한도조회!
- 부서별로 이용 혜택, 포인트리 조회
- ARS 연결 필요없이 클릭 몇 번으로 분실신고접수 !
- 회원정보변경도 사무실이 아닌 모바일로 !
- [개인사업자 대상] 지점에서 방문 필요없이 모바일로 체크카드발급 !
- [개인사업자 대상] 매월 발급되는 명세서, 스마트하게 모바일로 확인 !

[앱 접근 권한]
(선택)전 화
고객센터 바로 전화걸기 이용 시 필요
(선택) 저장공간
공인인증서 가져오기 이용 시 필요
(선택) 카메라
본인인증을 위한 신분증 촬영 시 필요
고객상담을 위한 영상통화 시 필요
* 선택적 접근권한으로 동의하지 않아도 해당 기능 외 앱 이용이 가능합니다.

[안전한 모바일 금융 거래를위한 Tip!]
* 고객님의 안전한 금융거래를 위하여 운영체제와 백신프로그램의 최신 버전 업데이트를 권장합니다.
* 출처가 불분명하거나 보안설정이 없는 무선랜(Wi-Fi)사용은 가급적 피하시고, 이동통신망 (3G/LTE)을 이용하시기 바랍니다.
* 3G/LTE망을 이용하여 어플리케이션을 다운로드 및 이용할 시 이용료가 발생 할 수 있습니다.
* 언제나 고객을 위한 편리하고 안전한 모바일 서비스를 위해 더욱더 노력하는 국민기업카드가 되겠습니다.
 • Verze programu

  1.0.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  45,75 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  KB KOOKMINCARD CO., LTD.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.