Hlavní navigace

 케이멤버샵 1.62

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
케이에스넷 단말기 가맹점에 포인트, 할인쿠폰, 스탬프 이벤트까지 모든 관리를 한번에
통합 멤버십 서비스가 숨은 혜택들을 관리해 드립니다.

[ Kmember# 의 특별한 혜택 ]

- 지갑에 멤버쉽 카드를 넣고 다니던 시절은 이제 No!
간편하게 Kmember# 앱으로 편하게 관리해 보세요!

- 주위의 KSNET 단말기/POS를 사용하는 가맹점의 멤버쉽 카드를 받아보세요.
수많은 혜택이 기다리고 있습니다.!

- 내가 등록한 멤버쉽 카드를 자음순, 최근사용, 자주사용, 내주변으로 용도에 따라 관리할 수 있습니다. 자주 사용하는 카드는 즐겨찾기 등록으로 빠르게 카드를 선택할 수 있습니다.

- 카드의 정보&혜택은 물론 소지하고 있는 보유 카드와 포인트를 모두 통합 관리할 수 있습니다.

- 매장에서 실물카드를 받지 못하셨더라도 걱정하지 마세요.
제휴회원가입을 통해 모바일 카드를 받아 바로 적립 및 사용하실 수 있습니다.

- 플라스틱 카드를 분실하셨더라도, 모바일카드를 발급 받으시면 포인트를 적립/사용 가능합니다.

- 내 제휴가맹점에서 발행되는 쿠폰을 PUSH로 알림은 물론 다운로드를 받아 할인혜택을 받으실 수 있게 제공해 드립니다.
-
- 스탬프를 모으면서 중간중간 가맹점의 사은품/혜택을 꼼꼼히 체크하세요.


[ Kmember# 의 주요 기능 ]

- 위치 서비스를 통해 내주변 매장을 손쉽게 검색
- 제휴회원가입으로 실물카드를 받지 않아도 바로 모바일 카드 생성
- 내가 가입한 모든 제휴사의 포인트/쿠폰/스탬프를 통합으로 관리
- 멤버십회원ID를 통해 포인트/쿠폰/스탬프 관리되므로,
실물카드 분실/휴대폰 기종 변경시 앱 재 다운로드 및 모바일카드 발급 후 사용이 가능
- 사용이력을 조회하여 알뜰한 나의 가계부에 도움이 될 수 있습니다.
- 회원의 등급이 높을수록 포인트 적립률은 높아집니다.!;
※ 제휴사 정책에 따라 혜택이 상이할 수 있습니다.


[ Kmember#이 궁금하시다면? ]

서비스 가입 및 기타 상세 사용방법에 대한 문의는 아래의 연락처로 문의 주시기 바랍니다.

- 웹사이트 : http://www.kms.ksnet.co.kr
- Phone : 02-3420-6915
- E-mail : ksj@ksnet.co.kr
K member#을 통해 새로운 가맹점의 혜택을 사용해 보시기 바랍니다.

■ 주의사항
1. Wi-Fi(무선랜) 및 이동통신사의 무선인터넷망 등을 지원하며, 데이터요금제에 가입하지 않으셨을 경우에는 데이터 통신요금이 과금될 수 있으므로 어플리케이션의 다운로드,설치 및 사용시 Wi-Fi 환경상에서 이용을 권장합니다.

2 시범서비스 기간 중에는 예고없이 서비스가 중단될 수 있습니다. (시범서비스기간 :2015.11.01~2015.12.30 예정)

■ 필수적 접근권한 - 없음

■ 선택적 접근권한 - 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.
- 알림 : push 알림
- 위치정보 : 주변가맹점 조회
- 카메라 : QR코드 조회
 • Verze programu

  1.62

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  11. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  6,44 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  KSNET

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.