Hlavní navigace

 키플런_kiplearn 1.0.4

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
1 ×
kiplearn은 대교에듀캠프에서 만든 우리 아이들의 놀이와 교육에 관한 선생님들의 수업 준비의 모든 것을 담은 쇼핑몰입니다.

어린이집, 유치원, 초등학교 선생님들
수업 준비 위해 이곳 저곳 돌아다니면서 준비물 찾기 힘드셨죠?
이제 그런 걱정하지 마세요 선생님들 수업 준비는 이제 kiplearn에서 해결하세요. 수업 준비물 외에도 원에서 필요한 시설 비품, 판촉물, 매달 행사에 필요한 물품까지 여기 다 모았습니다.

@주요 카테고리@

[영역.과목별 교구 준비물] [문구.사무용품] [신학기 용품] [만들기.환경구성] [선물.행사용품]
재미있는 수업 행사, 특별 활동에 필요한 물품과 교실 속 여러가지 영역에 필요한 재료, 교구,교재등 대교에듀캠프의 선생님들에게 검증받은 수업에 필요한 모든 준비물을 담았습니다.

[셀프스토어] 선생님 원픽, 교사 필수템
선생님들이 꼽은 추천 제품과 필수 아이템을 담았습니다.
선생님들이 직접 만든 상품, 기획한 상품 등 선생님들이 직접 판매하고 싶은 상품을 올릴 수 있습니다.

[수업.오픈클래스]
방과후 교실, 행사, 부모님 참여수업, 이벤트 등 다양한 클래스를 키플런의 패키지 상품으로 바로 구매가 가능합니다. 거기에 대교에듀캠프 대표 선생님들의 수업 노하우는 덤으로 무료 구매 하실 수 있습니다.

[키플런 펫]
아이들의 심리적 안정감과 친밀감을 주어 정서교육에 도움이 되는 반려펫!
교실과 가정에 함께하는 동물들에게 필요한 용품을 담았습니다.


■ 앱 접근 권한에 대한 안내

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 '앱 접근 권한'에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.
서비스에 반드시 필요한 항목만을 필수적으로 접근하고 있습니다.
선택적 접근의 항목은 허용하지 않더라도 서비스의 이용이 가능하며 그 내용은 아래와 같습니다.


[필수접근에 대한 내용]

필수접근 권한은 없습니다.

[선택접근에 대한 내용]

● 카메라/사진 : 게시글 작성시 파일 업로드하기 위해 접근합니다.

- 매장 근처 푸시 기능이 있는 경우 아래 위치 권한을 포함하고 있습니다.

● 위치 : 고객위치를 확인하여 상점의 유효한 정보를 전달하기 위해 접근합니다.


[철회 방법]
설정 > 개인 정보 보호 > 권한 선택 > 해당 앱 선택 및 철회

※ 단 필수접근의 대한 내용을 철회 한 후 앱 이용시 접근권한이 필요한 경우 '설정 > 개인 정보 보호 > 권한 선택'을 통하여 권한 부여를 해주셔야 합니다
 • Verze programu

  1.0.4

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  26,58 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Daekyo EDUCAMP

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.