Hlavní navigace

 코리노트s - 암기 노트필기 1.2.1

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
◆ 코리노트 핵심 ◆

ㆍ현실의 노트필기 형태를 모바일로 옮겨 스마트하게 암기 할수 있도록 구현
ㆍ사용자가 직접 만든 내용을 손쉬게 복습하며 암기


◆ 앱 설계 방향 ◆

ㆍ심플하고 조작이 손쉬울 것!

ㆍ공부에 꼭 필요하지 않은 기능들은 되도록 배제!

ㆍ앱 디자인은 학습앱 처럼 딱딱 하지 않게!

ㆍ유료로 쓸만한 가치가 있게!


◆ 특징 ◆

ㆍ입력한 텍스트를 읽어 주기 때문에 흔들리는 버스, 눈을 감아도 학습가능

ㆍ컴퓨터에서 엑셀로 정리하고, 모바일로 옮겨만 주면 손쉽운 데이터 입력이 가능

ㆍ자가 암기체킹 기능으로 원하는 내용만 뽑아 복습가능

ㆍ본인이 퀴즈형태로 만들기 때문에, 게임하는 것처럼 지루하지 않게 암기가 가능

ㆍ체계적인 노트 필기를 시스템화, 모든 기능 조작을 최대한 손쉽게 구현


◆ 사용 노하우 ◆

ㆍ공부하다 집중력이 많이 떨어질때, 공부한 부분까지 중요부분을 위주로 정리!

ㆍ누구를 기다릴때, 버스나 지하철에서, 공원등 일상속에서 복습을 습관화~

ㆍ한번에 많은 양을 데이터에 담기 보다 중요한 부분을 위주로 점점 추가 시켜 나갈 것!

ㆍ오답노트, 비교정리, 계산문제만 정리 등등 체계적으로 분류하여 정리!

ㆍ지문의 포인트 부분을 잘 캐취하여, 나만의 언어로 문제 만들기!

ㆍ계산문제의 수식이 필요한 것은 사진으로, 선생님의 앞글자 따는 암기코드는 녹음으로!


◆ 이런 분들에게 추천 ◆

ㆍ자격증을 준비 하는 수험생~

ㆍ직장을 다니면서 시험을 준비하는 직장인~

ㆍ초,중,고 학생~

ㆍ평소 암기에 자신 없는 분~


※ 앱의 사용법은 앱 내의 사용가이드 또는 유튜브에서 확인 가능


:: 문의 ::

메일 : overclass5776@gmail.com
 • Verze programu

  1.2.1

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  162,51 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Donghun Lee

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.