Hlavní navigace

 레드커넥트 - 300만 헌혈자를 위한 공식 헌혈 앱 1.2.8

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
▶ 대한적십자사와 SK텔레콤이 함께 만든 공식 헌혈 앱 오픈


헌혈, 즐거운 경험이 되다.

이제 건강하게! 투명하게! 간편하게!
완전히 새로워진 헌혈 앱 ‘레드커넥트’를 만나보세요▶ 건강하게 헌혈하세요!

헌혈 혈액 검사를 누적하고

건강관리 서비스로 받아보세요!

혈액 리포트부터 보건의료 빅데이터 분석까지 나에게 도움이 되는 헌혈!


▶ 투명하게 헌혈하세요!

헌혈 이후 궁금했던 내 혈액의 전달!

이제 혈액의 이동 과정을 알려드려요!

헌혈의 집 -> 혈액원 -> 혈액검사 완료까지, 한눈에 체크!▶ 간편하게 헌혈하세요!


이제 버튼 5개만으로 헌혈을 예약해 보세요

앱을 통해 전자문진도 할 수 있어요!

헌혈의 집 고르고 -> 날짜 누르고 -> 헌혈 종류와 시간 고르면 예약 끝!


레드커넥트는 내 헌혈 기록, 혈액보유 현황,

헌혈 이벤트, 헌혈의 집&버스 위치찾기 기능도 지원합니다.[수상실적]

공공데이터전략위원장상 수상

과학기술정보통신부 장관상 수상

건강보험심사평가원장상 수상레드커넥트는 기술로 더 따뜻한 세상을 만들기 위해

SK텔레콤과 대한적십자사가 함께 만든 새로운 스마트 헌혈 브랜드입니다!


◎ 앱 접근권한 안내

사용자는 레드커넥트의 원활한 이용을 위해 아래의 권한을 허용할 수 있습니다. 

각 권한은 그 속성에 따라 반드시 허용해야 하는 필수 권한과 선택적으로 허용이 가능한 선택 권한으로 나뉩니다.


1. 필수 허용 권한

없음

2. 선택 허용 권한

전화
- 헌혈의 집 문의, 예약 확인 시 필요합니다.


바이오 정보

- 건강 정보 탭 접근을 위한 간편 인증 시 필요합니다.


위치

- 가까운 헌혈의 집 위치 조회 시 필요합니다.


사진

- 프로필 사진 설정 시 필요합니다.


SMS

- 단말에서 휴대폰 인증 시 인증번호 자동 입력을 지원하기 위해 필요합니다.


알림

- 헌혈 관련 알림을 받기 위해 필요합니다.* 선택 허용 권한은 동의하지 않아도 서비스를 이용할 수 있습니다.

* 휴대폰 설정 -> 앱 -> 레드커넥트에서 허용 권한을 변경할 수 있습니다.


[연락처]

앱 이용 중 불편 사항이나 요청사항은 아래 이메일로 문의 주시기 바랍니다.

적극 반영하도록 하겠습니다.

이메일 : app.redconnect@gmail.com

전화번호 : 대한적십자사 CRM센터 1600-3705 (오전 9:00 ~ 오후 6:00)

만든이 : SK Telecom, 대한적십자사

개발자 : SK Telecom
제공자 : 대한적십자사

저작권 : SK Telecom

 • Verze programu

  1.2.8

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  157,93 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  대한적십자사

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.