Hlavní navigace

 마미리터 1.0.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
마미리터는 예비맘을 위한, 건강과 혜택을 담은 물 마시기 도우미 입니다.

먹는 것 하나 조심스러운 임신 기간, 충분한 물 섭취로 부종 · 양수부족 등으로부터 엄마와 아기의 건강을 지킬 수 있어요.
하루 물 섭취량 도달을 위한 규칙적인 알림과, 마실수록 적립되는 끊임없는 혜택까지!

엄마가 되어가는 매일의 건강한 물 한 모금!
마미리터가 꾸준히 엄마의 물 마시기를 도와드릴게요.

■ 건강한 매일 매일의 물마시기
· 강조하지 않아도 중요한 예비맘의 물 마시기를 알림으로 도와드려요.
· 물 마시기 설정 : 임산부 하루 물 섭취 권장량에 맞게 기본 설정이 되어 있지만, 나에게 맞게 설정 할 수 있어요.
· 물 마시기 알림 : 설정되어 있는 시간에 규칙적인 알림으로 물 섭취를 할 수 있어요.
· 물 마시기 데이터를 기록해서 일자별 통계를 확인할 수 있어요.
· 물을 마실 때마다 포인트를 적립할 수 있어요.
· 하루 물 마시기 미션을 완료 하면 배로 쌓이는 추가 적립 포인트!

■ 행복하고 건강한 예비맘을 위해
· "우리 아기를 만난건 기쁘지만 어떤 것부터 해야할지 모르겠어요." 출산까지 필요한 일을 마미리터가 가이드 해드릴게요.
· 출산 D-DAY에 맞춰 주차별 태아 및 임신 정보를 확인할 수 있어요. 예쁜 태아의 현재 모습 아이콘은 덤으로~
· 주차별 필수 체크리스트 : 임산부 혜택, 검진 등 임신 주차별로 필요한 일을 알려 드려요.
· 주차별 체크 항목을 미션으로 달성만 하면 무조건 쌓이는 포인트!

■ 끊임없이 쏟아지는 혜택과 포인트
· 출석만 해도, 물만 마셔도, 주차별 검진 체크만 해도 쉽게 적립되는 포인트!
· 예비맘에게 꼭 필요한 유용한 정보로 빵빵 터지는 포인트 혜택! 사은품은 덤~
· 국민 육아 아이템, 임산부 필수품을 더 경제적으로 득템할 수 있는 있는 기회! 포인트 혜택으로 최저가 만나기!

마미리터는 아래의 접근권한을 필요로 합니다.

· 알림(선택) : 마미리터의 물 마시기 알림을 수신하는데 사용 합니다.
· 카메라(선택) : 사진을 촬영하여 프로필 및 미션을 수행하는데 사용 합니다.
· 사진(선택) : 촬영한 사진을 저장하거나 등록하는 데 사용 합니다.

* 선택 권한은 허용하지 않아도 서비스를 이용할 수 있으며, 휴대폰 설정에서 변경할 수 있습니다.
* iOS 10버전 미만에서는 선택 접근권한의 동의 및 철회 기능 제공이 어렵습니다.
* Support : momiliterapps@gmail.com
 • Verze programu

  1.0.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  1,87 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  henry Lee

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.