Hlavní navigace

 논전_게임하듯 논쟁하는 커뮤니티 1.8.0

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

게임 하듯 논쟁하는
신개념 찬반토론 커뮤니티 서비스
논쟁이 곧 전쟁이다!

한 쪽으로 치우쳐버린 기사 댓글들...
한 쪽으로 치우쳐버린 단톡 대화들...
무분별한 청원 글들...
오히려 소수의견이 더욱 무시되는 ​소셜미디어 시대.

‘할 말은 많지만 하지 않겠다’
​다수 앞에서 소신껏 얘기하기도 힘들고...​​
​‘좋아요’가 있다면 ‘싫어요’도 있고
악플이 있다면 선플도 있는 법!
이제 같은 생각을 가진 사람들끼리 모여 자유롭게 소통하라.

1. 하나의 주제를 공유하라!
2. 투표에 참여하라!
3. 각 팀게시판에서 자유롭게 소통하라!
4. 이틀마다 한 번씩 세 차례 열리는 논전에 대비하라!

각 진영이 만나 논쟁으로 전쟁하는 ‘논전터’가 열릴 것이니~

사회, 정치적 이슈 뿐만 아니라 연예,스포츠, 그리고 사소한 내기 토론까지
우리 삶에 일어나는 여러 논쟁거리들을 자유롭게 나눌 수 있습니다

-----

서로 생각의 방향이 다를 수 있어요.
서로를 향해 다소 공격적일 수도 있죠.

하지만 대화를 계속 이어나간다면
언젠가 하나가 될 수 있어요

그 이상적인 생각이 현실이 되길 바랍니다

Mouth to be one. (logo)

우리의 생각이 하나되는 그 찰나의 순간입니다.
이것이 논전의 철학입니다.

친구와 말싸움 하지 마세요. 이제 논전하세요!

 • Verze programu

  1.8.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  13. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  43,09 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Jnine Co.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×