Hlavní navigace

 세종페이-프로(SEJONG PAY-PRO) 1.4.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
※ 본 서비스는 세종페이 계약 가맹점에 한해 이용이 가능합니다.

■ 세종페이 특징

1. 세종페이는 간편합니다.
- 카드결제기를 구매하거나 복잡한 결제프로그램을 설치할 필요가 없습니다.
- 세종페이 APP, WEB, API를 통해 간편하게 카드결제를 받으실 수 있습니다.

2. 세종페이는 편리합니다.
- 고객과 대면/비대면, 시간, 장소 구분 없이 언제 어디서나 결제가 가능합니다.
- 실시간 카드 승인 및 취소가 가능합니다.

3. 세종페이는 안전합니다.
- 특허 받은 ARS 점유자 인증 기술을 통해 안전하게 결제가 이루어 집니다.
- 고객 개인정보를 외부에 노출하지 않습니다.

■ 세종페이 주요 기능

1. 카드 수기 결제
- 판매자가 고객의 카드정보를 직접 입력하여 결제할 수 있습니다.

2. 카드 리더기 결제
- Bluetooth 카드 리더기를 통해 결제할 수 있습니다.

3. ARS 결제
- 판매자가 ARS 번호가 기재된 결제문자를 구매자에게 전송하여 결제를 받을 수 있습니다.

4. SMS 결제
- 판매자가 웹 결제 페이지가 기재된 결제문자를 구매자에게 전송하여 결제를 받을 수 있습니다.

5. 현금 결제
- 판매자는 현금으로 결제한 구매자에게 현금영수증을 발행할 수 있습니다.

■ 세종페이 부가 기능

1. 세종페이 가맹점 관리자 사이트
- 카드결제 거래내역, 결제이용한도, 정산관리 등의 기능을 통해 체계적으로 매출/입금 내역을 관리할 수 있습니다.

2. 상품 등록 및 조회
- 판매 상품을 사전에 등록 및 조회할 수 있습니다.

3. 매출전표 출력 및 문자전송
- 프린터기와 Bluetooth 연결 후, 매출전표 출력이 가능합니다.
- 이메일, SNS 메신저, SMS 등으로 구매자에게 매출전표(영수증) 전달이 가능합니다.

4. 거래내역 조회
- 거래형태별, 기간별 조회를 통해 상세 카드 결제내역 확인이 가능합니다.

5. PG정산 조회
- 금액 결제 후 정산달력 페이지에서 정산 일자 확인 가능합니다.

6. 이용한도 고지
- 월 이용 한도 90% 초과 시 메인 페이지에 팝업창으로 보여집니다.

■ 세종페이 활용법 영상

https://youtu.be/8EPdKgI9YX8

■ 서비스 문의 및 가입신청

- 세종텔레콤 고객센터 : 1688-1000 (운영시간: 평일 오전 9시~오후 6시까지)
 • Verze programu

  1.4.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  19. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  19,26 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Sejong Telecom Inc.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.