Hlavní navigace

 스탬프팡, 적립/대기/주문을 앱 하나로! 5.0.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
1 ×
구매 할 땐? 적립기능!
줄을 설 땐? 대기기능!
방문이 어려울땐? 주문기능!(오픈예정)

앱 하나로 모두 해결!

■100만명 이상의 회원과 4000여개의 가맹점을 보유한 스탬프팡!
- 매달 약 3,500명 이상의 회원이 스탬프팡 앱을 이용하고 있습니다!


■3가지 서비스를 앱 하나로!
#적립
1) 2초만에 적립완료!
- 휴대폰번호 입력만으로 손쉽게 적립해드립니다.
2) 한 눈에 보기 쉬운 내 카드!
- 적립한 스탬프/포인트 카드를 한번에 보여드립니다.
지갑 속에 있던 쿠폰들은 모두 안녕!!
3) 알뜰살뜰한 쿠폰제공!
- 내가 방문중(예정)인 상점의 쿠폰 확인이 가능합니다.
내가 가지고 있는 쿠폰뿐만 아니라 근처 매장의 쿠폰까지 추천해 드립니다.
4) 알림톡/SMS/앱푸쉬 발송!
- 적립시 알림톡 뿐만 아니라 SMS/앱푸쉬를 이용해 실시간으로 적립현황을 알려드립니다.

#대기
1) 2초만에 대기 접수 완료!
- 휴대폰번호 입력만으로 손쉽게 대기접수가 완료됩니다.
2) 실시간으로 알림톡/SMS/앱푸쉬 발송!
- 알림톡 뿐만 아니라 SMS/앱푸쉬를 이용해 실시간으로 대기현황을 알려드립니다.
3) 실시간 대기현황 제공!
- 언제 어디서든 실시간으로 나의 대기현황 확인이 가능합니다.
4) 메뉴판 제공!
- 기다리는 동안 메뉴 또는 콘텐츠를 미리 확인하고 선택할 수 있습니다.
#주문[오픈예정]
1) 줄서서 기다리는 것도 이제 하지마세요!
- 카드, 가상계좌, 휴대폰결제
다양한 결제 수단을 이용하여 스마트폰 하나로 주문 끝!
2) 실시간으로 알림톡/SMS/앱푸쉬 발송!
- 알림톡 뿐만 아니라 SMS/앱푸쉬를 이용해 실시간으로 주문현황을 알려드립니다.
3) 실시간 주문현황 제공!
- 언제 어디서든 실시간으로 나의 주문현황 확인이 가능합니다.


■3가지 서비스 외에도 다양한 서비스를 제공하는 스탬프팡!
1) 홈페이지 제공
- 가맹점에 대한 홈페이지를 제공합니다!
상점 이미지부터 위치, 영업 시간, 블로그까지 제공하며,
내가 방문 예정인 상점을 이미 방문한 고객들의 리얼한 후기까지 확인이 가능합니다!
상점 방문 후 후기를 작성해 보세요.

2) 스팡이 추천하는 장소는?!
- 유명한 맛집, 장소 등을 스탬프팡이 리얼하게 추천해 드립니다.
모두를 만족시킬 수 있는 스팡 에디터의 픽! 플레이스에 방문해 보세요.

3) 내 주변뿐만 아니라 전국에 있는 가맹점 확인가능!
- 현재 내 위치 주변의 가맹점뿐만 아니라 전체 지역의 가맹점 검색이 가능합니다.
- 업체에서 제공중인 서비스 내역까지 확인이 가능합니다

■공식사이트&SNS
- 홈페이지: https://stampang.com/
- 블로그: https://blog.naver.com/spangman
- 인스타그램: https://www.instagram.com/stampang/
고객센터(이메일: help@stampang.com / 전화: 02-6903-9000~2

===================== 스탬프팡 =====================
[가맹점 입점 문의]
이메일: help@stampang.com
전화 : 02-6903-9000~2


■ 앱 접근 권한에 대한 안내
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 ‘앱 접근 권한’에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.
서비스에 반드시 필요한 항목만을 필수적으로 접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

[필수적 접근권한]
- UUID : 회원가입 및 로그인,푸시메세지 등록을 위해 UUID 사용

[선택적 접근권한]
- 위치 : 현재 사용자 위치 기준의 가맹점을 안내하기 위해 사용
- 카메라/사진: 영상 및 사진을 포함한 글을 작성하고자 할 경우에 사용
 • Verze programu

  5.0.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  77,01 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Koreacenter.com

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.