Hlavní navigace

 SGSmanager 1.1.84

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

팀에서 과학적이고 효율적인 구단운영관리를 통해 팀의 모든 선수들의 팀 및 선수 빌딩 시스템을 제공해 드립니다.

국가대표급에게만 제공되는 많은 업무 기능들을 활용하시고 팀내 선수들과 팬들에게 다양한 컨텐츠 제공을 하여 국가대표급 팀과 동일한 팀 빌딩 경험 해보세요.

SGS Manager를 통해 당신의 팀이 완전히 새롭게 될 것입니다.

1. 당신의 선수들의 능력을 향상시킨 지도관리능력을 인정 받을 수 있습니다. 또한 당신의 지도 퍼포먼스 커리어를 철저하고 효율적으로 관리 해드립니다.

2. 당신의 지도 퍼포먼스 커리어를 관리하여 많은 팀들로 부터 영입제안을 받았을때 인정받는 객관적인 자료로 사용 될 것입니다.

3. 당신은 선수로서의 능력과 구단관계자 또는 지도자로서의 체계적인 관리능력을 다양한 관계자들에게 홍보될 것이며, 당신의 체계적인 관리능력을 인정받아 각급 명문 스포츠팀들로 부터 영입제안을 받을수 있을 것입니다.


-SGS 매니저 기능 활용에 대한 설명-

스포츠 팀의 경기, 훈련등 모든 정보를 실시간으로 보여주는 모바일 플랫폼의 사용이 가능합니다.

더욱 편리하고 손쉽게 접근하도록 SGS 매니저 모바일을 활용하여 팀을 체계적효율적으로 관리하고 실시간으로 다양한 정보 공유 통하여 팀에 필요한 의사소통을 향상시킬수 있습니다.

모바일로 접속만 해도 팀과 관계자가 공지한 경기, 훈련, 건강, 체력, 경기력, 재활, 부상정보와 관련된 다양한 영상 컨텐츠를 실시간으로 확인 할수 있어 모든 정보들을 한눈으로 알아보도록 제공해주고 있고, 팀과 선수들간에 일정관리를 효율적으로 할 수 있습니다.
또한 팀 훈련내용을 기록하고 해당훈련을 진행하는데 훈련에 대한 사전공지와 훈련전,후 목적 달성을 극대화 할 수 있습니다.

팀 경기내용을 기록하고 관리하여 많은 경기들을 한눈에 확인 할 수 있고 경기분석과 관리를 통해 경기력 향상에 객관적인 정보인 선수 체력정보, 컨디션 상태를 제공 받고 활용할 수 있습니다.

선수들의 컨디션 상태인 체력, 수면, 활동량을 실시간으로 확인하고, 많은 선수들을 체계적으로 관리하므로 훈련과 경기에 대안을 마련하여 각 팀의 선수들을 효율적으로 관리하는데 유용하며 선수와 함께 팀 빌딩을 통해 전문적이며 과학적인 관리를 경험해 보세요.

국가대표급 팀 운영관리 시스템을 경험하면서 당신의 팀에 많은 기회와 경쟁력을 경험 할 것입니다.

팀 선수들의 해당 팀 선수인지 해당 메뉴를 통해 확인하고 통합 관리할수 있어 팀 관계자 및 선수 팬들도 유용하게 사용 할 수 있어 스포츠 구단의 새로운 팬서비스에 다양한 서비스로 활용될 수 있습니다.

SGS Manager 팀과 선수 관리 운영에 필요한 웨어러블형 디바이스와 EPTS형 디바이스들을 통합된 서비스를 경험하실 수 있습니다.

SGS 전용 디바이스를 연동시켜 팀 과 선수들의 다양하고 광범위한 데이터를 통해 팀과 선수들 다양한 매체에 신속하고 편리하게 전달되면 다양한 스포츠 데이터 서비스를 통해 팀과 선수들을 관리 진단할 수 있습니다.

지금 바로 서비스를 시작해 보세요 당신은 놀라운 경험을 하게 될것입니다.
 • Verze programu

  1.1.84

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  19. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  36,67 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  SA21C co., Ltd.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.