Hlavní navigace

 심플로우 1.0

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

▶대한민국 [최다 이벤트], [최다 기업] 활용 운영 실시간 소통 시스템
▶심플로우는 지난 3년간 30,000회 이상의 강연에 1,000,000 명 이상의 사용자가 참여한 안정적인 서비스입니다. (Since2015~)

▷2017.11 청년기업인상 과학기술정보통신부장관상 수상
▷2016.12 경기콘텐츠진흥원 주최‘넥스트 스타트업 어워드 2016' 우수상 수상
▷2017.05 ‘실시간 콘텐츠 제공 방법 및 시스템’으로 국내 특허 취득 (제10-1738667호)

▶ 심플로우 이렇게 활용해 보세요!

■ 컨퍼런스, 각종 행사에서 활용해 보세요!
컨퍼런스에서 강연중인 연사의 강연에 궁금한 사항을 청중들이 직접 질문하여
연사로부터 직접 답을 받고 소통하며, 행사 만족도 조사를 진행하여 실시간으로
부족한 점을 파악 할 수 있습니다.

■ 학교,학원 교육 중에 활용해 보세요!
학교 수업 중 학생들에게 수업내용에 관한 문제를 제출하고 즉시 채점하여
점수를 측정할 수 있고 학생들의 이해도를 파악할 수 있습니다. 또한 수업 중
학생들의 궁금한 사항을 실시간으로 수신하고 답변해주어
수업의 집중도를 높일 수 있습니다.

■ 색다른 회의를 진행해 보세요!
평소 궁금했던 직원들의 근무만족도 조사를 진행하거나
직급으로 인한 장벽 때문에 그동안 듣지 못했던 직원들의 소중한 의견을 들어보세요
익명성이 보장되기 때문에 조금더 진실된 이야기를 들어볼 수 있으며
근무만족도를 높이는데에 큰 역할을 수행할 수 있습니다.

▶ 심플로우 기능 List

■ 웰컴페이지
청중들이 접속하여 볼 수 있는 강연 기본 설명 페이지를 만들 수 있습니다.

■ 업플로우
연사에게 궁금한 내용이 있으면 직접 실시간으로 질문 할 수 있으며
연사는 청중들의 궁금한 사항을 실시간으로 확인하여 답변할 수 있습니다.
익명성이 보장되기 때문에 높은 참여율을 보이며 활발한 소통을 이룰 수 있습니다.

■ 슬라이드
프레젠테이션을 직접 업로드하여 강연을 펼칠 수 있습니다.
청중들과 화면 동기화를 하여 전하고자 하는 정보를 명확하게 전달할 수 있으며
별도의 리모컨 없이 페이지를 운용 조작할 수 있습니다.

■ 다운플로우
문제를 출제하여 청중들의 이해도를 파악할 수 있습니다.
실시간 설문조사(Survey), 투표(Voting)를 진행하여 청중들에게 얻고자 하는 정보를
실시간으로 얻을 수 있습니다.

■ P모드
내용 추후 업로드 예정
 • Verze programu

  1.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  19. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  2,26 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  IT&Basic

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.