Hlavní navigace

 SK와이번스 PLAY With 6.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
한국 프로야구단 SK와이번스의 공식 어플리케이션 ‘PLAY WITH’
와이번스 팬 뿐만 아니라, 인천SK행복드림구장 방문을 계획 중인 모든 야구팬분들께 유용한 혜택과 즐거운 스토리를 제공합니다.

1. 멤버쉽 혜택
- 플레이위드는 무료 BASIC 회원과 등급별 유료회원제를 운영하고 있습니다.
- 회원등급에 따라, 와이번스샵 이용상품권 제공, 선예매 혜택, 예매수수료 면제, 티켓 할인 등 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.
- 플레이위드 내 활동과 와이번스샵 구매로 포인트를 차곡차곡 모으시면, 다양한 경품이 주어지는 포인트 리워드에도 응모할 수 있습니다.
- 또한 야구장에 자주 방문하시는 고객분들을 위해, 체크인 횟수마다 다양한 경품이 제공됩니다.

2. 커뮤니티 기능
- 플레이위드에는 ‘팬톡’과 ‘오픈톡’ 두 개의 게시판이 있습니다.
- ‘팬톡’에서는 같은 관심사를 가진 팬들과 소통하고, w크리에이터가 되어 본인이 만든 영상을 공유할 수도 있습니다.
- ‘오픈톡’ 게시판은 구단과 팬들의 소통 공간으로, 팬들의 문의 또는 건의 내용에 구단 담당자가 24시간 이내 답변하고 있습니다.

3. 구장 이용 편의
- 플레이위드의 유료회원이 되시면, 선예매로 쉽게 입장 티켓을 구매하실 수 있으며, 모바일 티켓으로 바로 입장이 가능합니다.
- 구장 내 시설 위치, 매점 정보 등 꼼꼼한 구장 정보를 활용하세요.

4. 이벤트 참여
- 구단이 진행하는 다채로운 이벤트를 바로바로 확인하고 손쉽게 응모할 수 있습니다.
- 신설된 새로운 예측게임 ‘W위닝토토’로 경기를 더 재미있게 즐겨보세요.

5. 콘텐츠 즐기기
- 플레이위드 독점 콘텐츠인 ‘W라디오’와 구단 자체제작 영상 콘텐츠를 모아 볼 수 있는 ‘WTV’로 구단의 모든 스토리를 만나실 수 있습니다.

※회원가입 유의사항
- 플레이위드 최초 설치 시 원하시는 등급을 선택하시거나, 무료회원으로 가입하시고 추후 유료회원 등급을 구매하실 수 있습니다.
- 유료회원 등급 구매는 해당 등급의 한 시즌 연회비를 결제함으로서 이루어집니다.
- 유료회원 등급 유지 기간은, 가입 시점에 관계없이 시즌 종료 시까지만 유지됩니다.
- 연회비는 시즌 중 가입월에 상관없이 동일한 금액입니다.
- 연장 시 연회비는 매 시즌 1회 결제가 필요하며, 걸제 전에는 무료회원의 혜택만 제공됩니다.
- 무료회원에서 유료회원으로 전환 시, 기존 체크인 횟수는 새로운 등급 기준으로 리워드가 책정됩니다.
- 결제된 연회비의 환불/취소를 원하실 경우, 결제 후 30일 이내, 가입선물 및 리워드 쿠폰 미사용 시에만 환불 및 취소가 가능합니다.

[SK Wyverns Playwith 서비스를 사용하실 때 다음과 같은 권한이 필요합니다.]
* 선택적 접근권한
- 사진 및 카메라 권한 : 팬톡,오픈톡,설문 사진업로드시 사용됩니다.
- 위치권한 : 체크인 기능 사용을 위한 경기장 방문시 비콘 체크를 위해서 사용됩니다.
 • Verze programu

  6.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  51,35 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  SEOKJU KIM

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.