Hlavní navigace

 여동생 만들기 : 당신이 바라는 소녀의 모습 1.0.2

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
2 ×
주인공 성관이는 고등학교에 재학 중인 평범한 소년이다. 남들과 다른 점이 있다면 하나뿐인 여동생 선미와 도통 사이좋게 지내질 못한다는 점. 어느 날 친구 진용이의 집에 놀러 가게 된 그는, 진용이가 여동생과 굉장히 사이 좋게 지내는 모습을 보고 놀라게 된다. 부러워하는 그에게 진용이는 '나도 원래 동생이랑 사이가 좋지 못했지만, 이것 덕분에 사이가 좋아질 수 있었다.'라고 말하며 조그만 돌 하나를 내민다.

그 돌은 과거에 있었던 사건을 바꿔놓을 수 있는 신비한 힘을 지니고 있었다. 성관이는 그 돌을 사용해 선미와의 안 좋은 추억들을 하나씩 바꿔나가게 되고, 바뀐 과거가 현재에도 영향을 미쳐, 점점 선미와 사이좋게 지내게 되었다. 성관이는 점점 과거를 바꾸는 일에 빠져들어 갔고, 그 결과 생각지도 못했던 일들이 일어나게 되는데….


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

※ 육성 시뮬레이션이 아니라 일반적으로 말하는 사운드 노벨 형식의 게임입니다.

※ 웹 체험판을 공개중입니다. http://www.ucnovel.com/ttkti/story/1470529 에서 해보실 수 있습니다.


※ 마음에 드셨다면 [개발자의 App 더 보기] 도 확인해 보세요~
 • Verze programu

  1.0.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  98,79 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  TAE IN KIM

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Cena: 49 Kč
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.