Hlavní navigace

 영 단어즙 1.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
별책에서 영 단어즙 농축액 5000mL를 앱 내 배달해 드립니다.
새로운 영 단어 학습 앱 ‘영 단어즙’입니다.
매일 꾸준히 일정량의 영 단어를 학습할 수 있도록 구성했습니다.

■단어집 아니고 단어즙
암기에는 꾸준한 학습과 반복 말고 달리 방법이 없습니다.
우리가 건강을 위해 매일 챙기는 즙에서 단어즙이라는 개념을 착안한 이유입니다.
하루 세 번 알림을 설정하고 꾸준히 착즙해 보세요
매우 기초적인 단어는 제외하고 암기할 만한 단어들로만 구성했습니다.
그야말로 농축적이고 그래서 쉽지 않습니다.

■학습 아니고 착즙
1회 분량의 단어즙에는 10mL, 곧 10 단어가 들어 있습니다.
총 500회 분량, 5000mL가 착즙을 기다리고 있습니다.
착즙은 문제 풀이 형태로 진행됩니다.
정교하게 구성된 문제를 풀면서 마지막 한 단어까지 쥐어짜 보세요.

■틀린 단어는 흘린 단어
틀린 문제는 암기하지 못한 단어, 곧 흘린 단어로 인식되어 기록됩니다.
그런 단어들은 화면 하단에 후두두 떨어집니다.
흘린 단어들로 가득한 화면을 보고 싶지 않다면 부지런히 암기해서 다시 착즙해야 합니다.

■달거나 쓰거나
바닥에 흘린 단어는 '달거나 쓰거나' 버튼을 통해 재암기 여부를 확인할 수 있습니다.
암기는 달고 미암기는 씁니다.

■즙 스타일
녹즙, 배즙, 칡즙, 포도즙, 석류즙, 브로콜리즙 스타일이 기본 제공됩니다.
그 외 원하는 스타일은 주문 생산 예정입니다.

■유통기한은 별도 표기
스스로 유통기한을 정해서 착즙에 박차를 가할 수 있도록 했습니다.
기본적으로 D-50에서 시작합니다.
유통기한이 지났다고 앱을 쓸 수 없는 것은 아니지만 경고가 발생할 수 있습니다.

■아이폰, 아이패드 동시 착즙
큰 즙, 작은 즙, 어떤 화면에서도 착즙할 수 있습니다.
착즙 데이터는 아이클라우드를 통해 실시간 동기화됩니다.

■옥스포드 제공 영영 사전
각 단어에는 우리말 뜻과 함께 옥스포드 사전에서 제공하는 영문 뜻과 용례가 수록되어 있습니다.
단어의 쓰임을 더 정확하게 파악할 수 있습니다.
원어민 음성 발음도 제공합니다.
발음을 귀에 익히면 암기도 빨라집니다.

제조사: 별책
불량품은 교환해 드립니다.
 • Verze programu

  1.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  17,99 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  별책

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Cena: 79 Kč
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.