Hlavní navigace

 요리조리동화마을 ver.2 블루투스 1.2.2

Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

■ 아이들을 위한 다양한 콘텐츠
영유아를 위한 SMART 첫그림책부터 초등학생을 위한 그리스 로마 신화까지 다양한 연령대의 아이들을 위한 500여 권의 도서와 영어 뮤지컬, 신나는 악기 연주 놀이를 즐길 수 있습니다. 아이들이 직접 손으로 눌러보며 놀이하듯 콘텐츠를 활용하면서 아이들의 두뇌 발달을 도와줍니다.

■ 꼭 읽어야 할 필수 영역 도서
교육부가 제시한 5대 누리과정(신체 운동, 의사소통, 사회관계, 자연탐구, 예술 경험)에 기반을 두는 주제의 도서를 엄선하여 아이의 성장에 꼭 필요한 500여 권의 필독 도서를 단 한 권의 책에 모두 담아냈습니다. 간편하게 휴대할 수 있는 요리조리 동화마을과 함께라면 언제 어디서든 아이와 즐거운 독서 시간을 가질 수 있습니다.

■ 쉬운 조작 방법
아이 혼자서도 쉽게 작동할 수 있는 간편한 조작 방식으로 제작되었습니다. 또한 화면 잠금 기능을 통해 아이가 영상 재생 중 실수로 다른 버튼을 누르더라도 문제가 발생하지 않게 방지 할 수 있습니다.

■ 간편한 연결
별도의 케이블 선 없이 블루투스 기능으로 간편하게 연결하여 자유롭게 영상을 시청할 수 있습니다.
 • Verze programu

  1.2.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  13. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  52,75 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  아들과딸

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×