Hlavní navigace

 유통기한 언제지 1.0.4

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
‘유통기한 언제지’ 서비스 소개

저희 ‘유통기한 언제지’는 전국 유치원·어린이집의 식자재 유통기한 관리 서비스입니다.
아직도 유통기한을 일일이 수기로 작성하시나요?
엑셀로 작업하시다가 파일이 저장되지 않았나요?
이제는 ‘유통기한 언제지’ 앱으로 단 한번의 영수증 촬영을 통해 유통기한을 편리하고 체계적으로 관리해보세요!

[앱 기능]
▶ 영수증 촬영
- 제품 구매 영수증을 촬영하면 제품 정보가 자동으로 등록됩니다. (스마트 영수증 포함)
▶ 유통기한 기입
- 자동 등록된 제품들의 유통기한만 기입하면 제품 등록 완료!
▶ ’나의 냉장고’ 기능
- 앱을 통해 언제 어디서나 내 냉장고 속 식자재를 확인할 수 있습니다.
- 여러 개의 냉장고를 만들어 여러 그룹의 냉장고를 관리해보세요.
▶ 유통기한 임박 알림
- 유통기한이 임박한 제품을 미리 알려드리니 얼른 소진하세요!
- 사용자 푸시 설정을 통해 원하는 기한에 알림을 받으실 수 있습니다.
▶유통기한 스티커 정보 자동 입력(개발중)
- 손으로 쓰던 유통기한 스티커가 이제는 제품 인식만으로 정보가 자동 입력됩니다.
▶ 그룹 기능
- 하나의 냉장고를 여러 구성원이 공유해 더 꼼꼼하게 식자재를 관리해보세요.

[신청 서비스]
전문관리대행서비스(첫 3개월 무료 서비스 제공)
혹시 영양사가 상주하지않아 관리의 불편함을 느끼시나요?
지자체의 불시 점검에 대비하고 싶으신가요?
‘유통기한 언제지’의 전문관리대행서비스로 이런 고민을 해결해보세요!

▶ 프로세스 및 기대효과
- 전문 영양사가 월 2회 직접 유치원·어린이집에 방문해 위생점검 체크리스트를 기반으로 위생 및 식자재 관리를 해드립니다.
- 자체 제작한 유통기한 스티커를 식자재마다 부착해 관리의 소홀함이 없도록 합니다.
- 전문관리대행서비스 이용 인증마크를 유치원·어린이집 정문에 부착해
학부모님들로부터 신뢰감을 높입니다.
- 월 2회 주기적인 관리로 양질의 위생상태를 유지해 불시 점검에 대비할 수 있습니다.

※ 저희 ‘유통기한 언제지’서비스는 가정에서도 사용하실 수 있습니다.
오늘 저녁 내 아이들에게 어떤 음식을 만들어줄지 고민하시는 부모님들!
레시피 추천 기능으로 그 고민을 해결하세요.
- 무분별한 레시피가 아닌 보유한 식자재를 바탕으로 레시피를 추천해드립니다.
- 약 2,700여개의 요리, 반찬 등 다양한 카테고리의 레시피를 경험해보세요!

‘유통기한 언제지’ 사용 중 불편하신 사항 및 건의 사항이 있으시다면 언제든 말씀해주세요.
- 우리나라의 미래인 아이들이 신선한 식자재만 먹는 그 날까지 저희 ‘유통기한 언제지’가 함께 하겠습니다.

‘유통기한 언제지’ 서비스 홈페이지:
http://www.ourneeds.co.kr
대표 이메일 주소: ourneeds00@ourneeds.co.kr
 • Verze programu

  1.0.4

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  48,68 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  jeonhyeon sim

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.