010-XXXX-3254 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 010-XXXX-3254 2.8

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

이 세상 가장 달콤♥설레는 전화.

★풀보이스 전화데이트 시뮬레이션 게임★

귀여운 개구쟁이 남사친,
동생처럼 날 챙기는 오빠 같은 남사친,
나밖에 모르는 따뜻하고 다정한 남사친,
틱틱거리며 무심하게 챙겨주는 츤데레 남사친!

이들 중, 당신이 좋아하는 남자는 어떤 스타일인가요?

전부 마음에 든다고요? 못 고르겠다고요?ㅎㅎ

앞으로 3분 후!!!
당신의 핸드폰으로 남자친구들의 전화가 마구 몰려옵니다~

하지만 여기서 잠깐!
지금 우리에게 필요한 건, 뭐?

걸려오는 전화를 받을까? 말까?

"전화가 오는 대로 전부 받았다가,
혹시... 날 너무 쉬운 여자라고 생각하면 어떡하지?"

→ 그의 전화를 과감하게 '거.절!'

"힝... 목소리가 너무 듣고 싶어.
맞아, 너무 튕겼다가 영원히 튕겨 나가버릴지도...?"

→ 떨리는 마음으로 수줍게 '수...락!'

우리 사이는 친구? 아니면 애인?
과연 그와 당신은 연인이 될 수 있을까요?♡
----
개발자 연락처 :
연락처: +821041822221

서울시 마포구 양화로 12길 16, 2~6층

사업자등록번호: 105-87-87360
통신판매업신고번호: 제 2016-서울마포-0320호(서울시 마포구)

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.