B&S - 블레이드 앤 소울 공식 가이드 앱 - Slunečnice.cz

 B&S - 블레이드 앤 소울 공식 가이드 앱 1.0.6

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

블레이드 & 소울의 모바일 라이프를 즐길 수 있는 블소 공식 모바일 앱을 소개합니다!
언제 어디서나 블소의 정보를 이용해 보세요.

[주요기능]
* 월드 : 내 캐릭터의 게임 정보를 바로 확인할 수 있습니다.
* 커뮤니티 : 서버 / 직업 / 이미지 / 자유 게시판을 통해 다양한 정보를 공유하실 수 있습니다
* 검색 : 통합 검색 기능을 통해 PC웹에 접속하지 않아도 다양한 정보를 검색해보실 수 있습니다.
* 블소 N샵 : N코인 충전, 아이템 구매, 쿠폰 등록을 앱에서 진행할 수 있습니다.
* 플러스 : 공지 / 업데이트 / 파워북 / 이벤트 / 서고 등의 메뉴에서 블레이드앤소울의 정보를 확인할 수 있으며 설정에서 푸시 알림 설정 및 로그아웃이 가능합니다.

[책임의 한계와 법적 고지]
1. 이 프로그램은 현재 대한민국 내에서 ㈜엔씨소프트("회사")의 블레이드&소울 모바일 앱/웹 서비스를 이용하고자 하는 이용자에게 제공됩니다. 대한민국 외에서는 이 프로그램을 이용하실 수 없습니다.
2. 계정과 비밀번호 등에 대한 관리책임은 이용자에게 있습니다. 기기 분실/도난 등 이용자의 관리소홀로 인한 이용자 계정정보 노출로 인한 피해에 대해서 회사는 책임을 지지 않습니다.
3. 이 프로그램의 소유권과 저작권, 기타 이 프로그램과 관련된 모든 권리는 회사에 있으며, 관련 법률과 국제 조약에 의해 보호받습니다.
4. 회사는 이 프로그램의 설치나 사용과 관련하여 이용자에게 발생하는 손해에 대하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다.
5. plaync 이용약관 보기 (http://main.plaync.co.kr/rule/agreement/plaync)
6. plaync 개인정보보호정책 보기 (http://main.plaync.co.kr/rule/privacy/privacy)
 • Verze programu

  1.0.6

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  26. 2. 2017 2017-02-26

 • Počet stažení

  0 ×

 • Velikost

  14,05 MB 14.05 MB

 • Web autora

 • Zábava
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×