Cleane Red Free - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Cleane Red Free 1.2

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

1.어플소개
클리네 레드-피부 주름/표피면 분석 어플리케이션은 스마트 폰 카메라로 촬영된 이미지를
피부의 주름 및 표피면을 분석.진단하며, 전후를 비교 분석할 수 있는 편리한 어플리케이션입니다.
본 앱을 활용하면 피부 표피 굴곡면의 주름 및 방향을 정확히 알 수 있습니다.
※피부표피면 및 주름 분석
피부표피면의 들어간 부분 및 나온 부분의 보여주며, 들어간 부위의 퍼센트를 나타냅니다.
2.무료/유료버전 구성
1)무료버전 : 사진 촬영한 이미지를 분석 창을 활용 현재의 피부표피면/주름을 분석만 합니다.
(사진촬영 및 이미지 분석창)-작성 내용에서는 제외
2)유료버전 : 사진 촬영한 이미지를 분석창을 활용 현재의 피부표피면/주름을 분석하고,
분석된 이미지를 저장 및 찾기 기능을 활용하여 편리하게 전후 이미지를 비교.분석
할 수 있다.
※무료버전 : 촬영 기능/분석기능
※유료버전 : 촬영기능/분석기능/저장기능/스크린저장기능/저장이미지 불러오기/전후분석기능
3.어플구성
1)사진촬영:진단이 필요한 부위인 얼굴의 우측,정면,좌측을 촬영한다.
2)영역지장:진단이 필요한 부위의 영역을 설정한다.
3)분석하기:설정된 영역의 얼굴 부위를 진단한다.
4)전후사진찾기:저장된 사진을 불러온다.
5)전후비교분석하기:저장된 전후사진을 불러와서 비교.진단한다.
4.사용시주의사항
1) 1. 얼굴 촬영시 우측,정면,좌측의 정확한 얼굴 위치에 주의하여 촬영하세요.
(진단이 필요한 얼굴 부위를 선택하여 촬영하세요.-얼굴 정면/좌/우측면 촬영시 45도로 촬영하세요. )
2) 상대편을 촬영하면 더욱 정확한 진단이 가능합니다.
3)얼굴 촬영시 촬영 범위를 벗어나지 않게 주의해서 사진촬영을 해 주세요.
4)저장이 필요한 영상은 반드시 저장을 하신 후 분석하기를 선택하세요- 전후 비교분석시 필요
5)정확한 피부 진단 및 분석을 위해서는 Makeup 지운 상태에서 촬영해 주세요.
6) “클리네 레드”와 관련된 제품 문의 및 상담 :
C/S 팀 : 02-3675-1291 / medicon@medicon.co.kr
7)어플 사용시 문제점이나 문의사항이 있으면 이 메일로 연락하여 주시기 바랍니다.

* 무료버전에서는 사진촬영과 분석하기 기능만 사용가능합니다.

opto@optobiomed.co.kr
 • Verze programu

  1.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  27. 2. 2017 2017-02-27

 • Počet stažení

  0 ×

 • Velikost

  5,18 MB 5.18 MB

 • Web autora

 • Zdravotnictví
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.