Cribis Mobile - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Cribis Mobile 1.3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 10 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

Cribis Mobile obsahuje informace o firmách registrovaných v České republice a na Slovensku.

Služby aplikace:

PROVĚŘIT FIRMU – základní identifikační údaje (zdarma), ekonomické hodnocení firem včetně varovných signálů a hodnotících indexů (po zaplacení předplatného).

MONITORING – firmy je možné po zaplacení předplatného monitorovat (např. vyhlášení konkurzu či vzniku dluhu vůči zdravotním pojišťovnám, statusu nespolehlivého plátce DPH)

ÚKOLY – přehledná forma poznámek k firmám

KURZY MĚN – přepočet finančních dat do vybraných měn aktuálním kurzem ČNB

NOVINKY – informace z portálu www.informaceofirmach.cz a novinky týkající se Cribis Mobile

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na: cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplikace nabízí také podrobnější data. Tyto informace jsou přístupné po zaplacení předplatného.

Předplatné:
• měsíční (možnost prověření až 350 firem)
• roční (možnost prověření až 5 000 firem)

Předplatné se automaticky neobnovují, nové předplatné lze koupit po vypršení původního předplatného. Předplatné není možné zrušit během doby jeho trvání.
Jakákoliv část nevyužitých limitů (počtů firem, které bylo možné prověřit či monitorovat) v rámci předplatného propadá po jeho vypršení.
-------------

Cribis Mobile obsahuje informácie o firmách registrovaných v Českej republike a na Slovensku.

Služby aplikácie:

PREVERIŤ FIRMU – základné identifikačné údaje (zdarma), ekonomické hodnotenie firiem vrátane varovných signálov a hodnotiacich indexov (po zaplatení predplatného).

MONITORING – firmy je možné po zaplatení predplatného monitorovať (napr. vyhlásení konkurzu či vzniku dlhu voči zdravotným poisťovniam, statuse nespoľahlivého platcu DPH)

ÚLOHY – prehľadná forma poznámok k firmám

KURZY MIEN – prepočet finančných dát do vybraných mien aktuálnym kurzom ČNB

NOVINKY – informácie z portálu informaceofirmach.cz a novinky týkajúce sa Cribis Mobile

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na: cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplikácia ponúka taktiež podrobnejšie dáta. Tieto informácie sú prístupné po zaplatení predplatného.

Predplatné:
• mesačné (možnosť preverenia až 350 firiem)
• ročné (možnosť preverenia až 5 000 firiem)

Predplatné sa automaticky neobnovujú, nové predplatné je možné kúpiť po vypršaní pôvodného predplatného. Predplatné nie je možné zrušiť behom doby jeho trvania.
Akákoľvek časť nevyužitých limitov (počty firiem, ktoré bolo možné preveriť či monitorovať) v rámci predplatného prepadá po jeho vypršaní.
-------------

Cribis Mobile comprises information about companies registered in the Czech Republic and Slovakia.

Application services:

EXAMINE A FIRM – basic identification data (free of charge), economic assessment of firms including warning signals and assessment indices (upon the payment of a subscription fee).

MONITORING – upon the payment of a subscription fee firms can be monitored (f. e. the declaration of bankruptcy or origin of debt to health insurance companies, status of an unreliable VAT payer)

TASKS – well-organized notes on firms

CURRENCY EXCHANGE RATES – conversion of financial data to the selected currencies using the valid exchange rate announced by the Czech National Bank.

NEWS – information from the informaceofirmach.cz portal and news concerning Cribis Mobile.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at: cribismobile@informaceofirmach.cz.

The application also offers detailed information. Such information is available upon the payment of a subscription fee.

Subscription fees:
• Monthly (possibility to examine up to 350 firms);
• Annual (possibility to examine up to 5,000 firms).

Subscriptions are not automatically renewed; new subscription can be purchased after the expiry of the original subscription. Subscriptions cannot be cancelled during their term of validity.
Any portion of unutilized limits (number of firms that can be examined or monitored) available under a subscription fee becomes null and void after the expiry of the subscription.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
10 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.