દાદા ભગવાન | Dada Bhagwan Photo Frame - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 દાદા ભગવાન | Dada Bhagwan Photo Frame 1.2

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

Dada Bhagwan Photo frame app is specially made for Dada Bhagwan followers. In this app, photo frames are created with Param Pujya Dada Bhagwan as well as Pujya Niruma and Pujya Deepakbhai Photos. With this photo frame, you can feel like Dada Bhagwan gives blessings to you.
To make your photo frame with Dada Bhagwan photos, Download Dada Bhagwan Photo Frame app and enjoy it. First, take an image from gallery and set it into photo frame's blank space which is selected in the first step and save it into the gallery as well as share your photo frame image with dada Bhagwan via social media like WhatsApp, Facebook, etc.
Features of Dada Bhagwan Photo Frame app:
1. Easy to use.
2. Internet connectivity is required for make photo frame.
3. Take image From Gallery and set it into blank space.
4. Zoom in and zoom out an image as per space.
5. Save the photo and share photo on Social media.
6. Collection of many different photo frames of Dada Bhagwan, Nirumaa, Deepakbhai.
7. All the user can easily use and simple steps follow with one by one to make easier.
Just Download Dada Bhagwan Photo Frame app and enjoy it. Set your photos with Pujya Dadabhagwan's and Niruma's grace and with Pujya Deepakbhai's blessings.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.