EBS 오답노트 [수능 특강,수능 완성,평가원모의고사] - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 EBS 오답노트 [수능 특강,수능 완성,평가원모의고사] 1.098

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 16 ×
Zdarma

Sdílet

EBS 오답노트는 모의고사와 연계교재의 오답노트를 만들어주고
내 정답률과 다른 학생들의 정답률을 비교해주는 학습 서비스입니다.
마법처럼 EBSi 교재와 평가원 모의고사 오답노트를 짠! 하고 만들어 드릴게요!
교재와 시험 복습은 EBS 오답노트로 완전정복 하세요!

————————————————————————

과목: 국어 · 수학 · 영어· 한국사· 과학탐구· 사회탐구
(한국사· 과학탐구· 사회탐구는 모의고사와 과년도 기출 문제를 제공해 드려요!)
지원교재: 3 · 6 · 9 평가원 수능 모의고사, 4 · 7 · 10 교육청 모의고사, EBS 수능특강, EBS 수능완성, 과년도 기출문제, 수능 (대학수학능력시험)

■ 수능 공부 필수 학습 앱 ■
수능 공부한다고 인강도 듣고, 영단어 앱도 다운받는 우리 수능이들!
인강과 영단어에 더불어 수능 연계교재랑 과년도 기출 정리는 필수에요!
EBS교재와 기출문제를 정리해서 앱 안에 쏙! 넣어 드렸어요.

■ 연계교재 & 모의고사 채점 ■
평가원 모의고사, 교육청 모의고사, EBS 수능특강, EBS 수능완성, 기출문제의 답을 입력해주세요.
답안을 입력하면 자동으로 채점해 드릴게요.

■ 모바일 오답노트 & 인쇄용 오답노트 ■
국어, 수학, 영어, 한국사, 과탐(과학탐구), 사탐(사회탐구) 과목별로 원하는 모든 문제를 오답노트로 만들어드립니다.
스마트폰에서도 확인가능하고 인쇄도 할 수 있어요!

■ 목표 그룹별 정답률 비교 ■
EBS오답노트는 목표대학을 입력할 수 있어요. 같은 목표 대학 학생들의 정답률 궁금하시죠?
내 정답률과 목표 대학 그룹별 정답률, 전체 정답률을 비교해 보세요.!

■ 모의고사 당일 등급컷 ■
모의고사 당일에 각 비교사별로 등급컷이 올라오면 빠르게 EBS오답노트에서도 등급을 확인하실 수 있어요!


EBS오답노트 사용 중 문의사항은 아래로 연락주세요! 빠르게 답변 드릴게요~!

카카오 플친: http://plus.kakao.com/home/m3kmfvtw
이메일: ebsnote@easytest.co.kr
전화: 070-7618-7506
----
개발자 연락처 :
대구 북구 칠곡중앙대로 180 204호

스페이스에듀
 • Verze programu

  1.098

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  2. 1. 2018 2018-01-02

 • Počet stažení

  16 ×

 • Velikost

  23 MB 23 MB

 • Web autora

 • Vzdělávání
 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
16 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.