Doporučení programu がちんこカーリング - Slunečnice.cz Hlavní navigace

Doporučení Android aplikace がちんこカーリング 1.5

Ve formuláři prosím vyplňte vaši e-mailovou adresu, v dalším políčku samozřejmě e-mail osoby, které chcete tuto Android aplikaci doporučit. Pokud se nespokojíte s automaticky přidávaným odkazem a jménem Android aplikace, můžete využít i vzkaz pro příjemce.

Tělo zprávy

Na serveru Slunečnice.cz je zajímavá Android aplikace:

[:message:]

がちんこカーリング 1.5

氷上のチェスと呼ばれるカーリングのゲームです。 カーリングの戦略性の高さを実現したスポーツゲームで、このゲームをするとカーリングのルールや戦略なども分かると思います。 メーターを止めてストーンを投げます。体力やスキルの概念もあります。 限られた体力の中で、より狙い通りの投球が出来るようにスキルを使いこなしてください。 vs 人間の対人モードもあります。 ※カーリングはルールは複雑でゲーム内の説明だけでは不十分な可能性もあります。もし、カーリングのルールを含め詳しく知りたい場合は、ネットでカーリングについて解説したページを見てみることをお勧めします。

Adresa: https://www.slunecnice.cz/sw/gachinkokaringu-android/

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware. Naše uživatele chrání ESET NOD Antivirus.