GBSports 경기운영/클럽관리/순위(랭킹) - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 GBSports 경기운영/클럽관리/순위(랭킹) 1.1.28

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

GBSports(Global Biz Sports)는 다양한 스포츠 경기운영에 편의성을 제공하며 사용자간 경기현황을 공유하여 개개인의 역량을 확인할 수 있는 서비스입니다. 참여 인원에 따른 다양한 대진표 구성, 경기결과 관리, 집계 등에 대한 기능을 활용하여 빠르고 정확한 정보 공유의 공간을 만들어 보세요.

■ 경기를 할 때마다..
- 어떤 방식으로 경기를 할지 고민하셨던 분들..
- 대진표와 펜을 가지고 경기 운영을 하셨던 분들..
- 결과를 정리하고 집계내고..사진을 찍어서 기록을 간직하셨던 분들..

이제는 GBSports와 함께 스마트한 경기운영을 해 보세요^^■ 주요기능:
- 랭킹 / 성별, 경력, 나이에 따른 랭킹 순위 집계)
- 클럽 / 클럽회원, 클럽대회 정보의 손쉬운 정보공유
- 대회운영시스템 / 대회 등록, 대회신청, 대진표 구성, 결과확인 등..
- 다양한 스포츠 제공 / 프리테니스, 테니스, 베드민턴, 탁구


■ 부가기능:
- 다양한 경기 대진방식 자동생성 (정규리그, 한울 개인전/AB전/팀전, 풀리그전/R-R방식)
- 간편한 대회 신청 기능
- 다른 참가자와의 팀 구성 기능 (팀 요청, 수락 등..)
- 알림 기능(클럽 내 대회 등록, 회원권한 변동, 클럽장의 단체 알림 등)
- 개인 및 클럽의 정보 관리
- 클럽 정보(회원목록, 대회실적)의 공개설정 기능.
- 클럽 회원 권한 관리 (준회원, 일반회원, 관리자, 강제탈퇴 기능 등)
- 과거 대회 및 다양한 클럽에 대한 검색 기능
- 주요 기능에 대한 도움말 제공
- 문의요청 기능
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.