Initiation(이니세이션) -패션, 코디, 패피 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Initiation(이니세이션) -패션, 코디, 패피 1.2.35

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

★★★ INITIATION...? FASHION...! ★★★

최신 유행하는 스타일 및 다양한 패션 정보를 공유하고 소통하여 누구보다 발빠르게 다양한 정보와 뉴스를 얻을 수 있습니다.

패션 전문 앱 매거진 '이니세이션'에서 에디터&패션셀럽이 되어 나만의 스타일링을 기사로 쓰고, 패션 인플루언서로 영향력을 확장 시킵니다.

브랜드 인큐베이팅 런칭 시스템을 통해 국내 패션시장을 넘어 중국 및 동남아로 뻔어나가는 브랜드 런칭을 서포트 합니다.

앱 내 무료 마케팅 서비스를 통해 인디디자이너 및 쇼핑몰 운영자들은 브랜드를 홍보할 수 있으며, 나아가 중국 진출이 실현 가능하도록 다방면으로 지원합니다.

-----------------------------------------------------------------------------

이니세이션 주요기능

▶ 쇼케이스 - 이니세이션에서만 만날 수 있는 잇템
▶ 매거진 - 당신의 스타일을 업그레이드 시켜줄 패션 에디터들의 코디 제안
▶ 마이피플 - 트렌드 상품정보 공유 및 패션 에디터들의 정보를 구독
▶ 패션컨텐츠 - 패션셀럽 & 개인이 착용한 아이템 정보를 공유
▶ 아이템 상세정보 - 착용한 아이템을 클릭하여 상세 이미지, 판매처 및 아이템 가격 정보 공유
▶ POST - 나만의 코디를 실시간으로 올리고 영상편집
▶ 마이페이지 - 나의 개인적인 공간으로 데일리룩 & 갠소 아이템을 게시할 수 있는 공간*
▶ 구독하기 - 내가 관심있는 대상의 아이템을 실시간으로 확인 가능
----
개발자 연락처 :
* email: kazenextapp.help@gmail.com
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.