KakaoMap - Map / Navigation - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 KakaoMap - Map / Navigation

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 2 ×
Zdarma

Sdílet

대한민국에서 가장 빠른 길을 안내하는 카카오맵!
가장 빠른 길찾기는 물론 맛집, 주변추천 등
종합 길찾기 솔루션을 만나보세요!

◼︎ 빠른 길찾기가 필요한 순간!
✔ 가장 빠르고 정확한 지도
자동차/대중교통/도보/자전거 무엇을 이용하든 24시간 내에 업데이트 된 최신정보로 안내해요
✔ 바로 내비게이션 안내
별도의 설치 없이, 길찾기 후 카카오맵에서 바로 내비게이션 안내를 받아요
✔ 메뉴 이동 없는 통합검색
검색창 하나로 버스번호, 정류장, 장소 등 모든 정보를 한 번에 찾을 수 있어요

◼ 주변 정보가 필요한 순간!
✔ 지금 당신을 위한 추천
당신의 현 위치를 기반으로 맛집/검색어/스팟/축제 등 유용한 정보를 추천해드려요
✔ 지도 위 영역 검색
지도 상에서 ‘이 지역 재검색’ 기능으로 바로 검색결과를 볼 수 있어요!
✔ 데이터가 알려주는 장소
방문자 빅데이터를 분석하여 장소에 대한 연령별/성별/요일별 정보를 알려드려요!

◼ 더욱 전문적인 지도가 필요한 순간!
✔ 미리 보는 로드뷰
길찾기 후 로드뷰로 장소 방문 전 미리 현장을 볼 수 있어요
✔ 실제 장소 같은 3D 지도
벡터 기반의 지도로 360º 회전, 기울이기가 가능한 3D뷰로 더욱 실감나는 지도를 제공해드려요
✔ 하늘에서 보는 실사3D 스카이뷰
입체적인 지도 검색이 필요할때 실사 3D스카이뷰를 활용하세요

◼ 그리고 당신의 길찾기를 위한 모든 부가기능
✔ 지도 위에 바로 표시되는 즐겨찾기
✔ 기다림을 줄여주는 실시간 버스 정보
✔ 어느 길이 막히나 실시간 교통 정보
✔ 지하철로 어디 갈 땐 지하철 노선도

여러분과 함께 진화하는 카카오맵은 언제든지 여러분의 목소리를 기다립니다.
✔ 문의 창구
- maps@kakaocorp.com
- 카카오 고객센터 홈페이지(http://www.kakao.com/requests?locale=ko&service=59)
- 고객센터: 1577-3321
- 개발자 연락처: 1577-3754

----
◼︎서비스 접근 권한 안내
[선택 접근 권한]
- 위치 : 현위치, 주변검색
- 마이크 : 음성검색
- 저장공간: 내비게이션, 사진업로드
- 전화: 내비게이션
- 카메라: 사진 촬영

* 선택 접근 권한은 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.
* 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용 중일 경우 선택 권한을 개별적으로 허용할 수 없으므로,
보유하고 있는 단말의 제조사에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인해 보신 뒤
가능하다면 6.0 이상으로 업데이트하는 것을 권장합니다.
----
개발자 연락처 :
1577-3754
 • Poslední aktualizace od vývojáře

  21. 12. 2017 2017-12-21

 • Počet stažení

  2 ×

 • Velikost

  16 MB 16 MB

 • Web autora

 • Cestování a místní informace
 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
2 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.