கந்த குரு கவசம் - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 கந்த குரு கவசம் 11.0.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

Like Kanthar Sashti Kavasam, Sri Saanthaanantha Swaamigal’s “kandha Guru Kavasam,” is another famous Tamil hymn in praise of Lord Murugan – in the form of our Guru. Sri Saanthaanantha Swaamigal is a great saint and devotee of Lord kandha who has established a temple – kandhasrama in Salem, India.
Guru is a spiritual teacher who helps remove the darkness of ignorance in one’s life and leads him towards the light of wisdom, which frees one from the sufferings of earthly life.

In Hinduism, it is commonly accepted and understood that the worship of Guru is worship of God – for the Guru is One with God. The Guru is the external manifestation of the real Guru (God) – who resides within all souls.
The great Chinese poet Confuscious once said, “When the student is ready, the teacher appears.” Similarly, only when the devotee is ready, will the Guru appear. It is really God who senses the spiritual maturation of the devotee’s soul and sends forth a Guru (saint) to help the truth-seeker attain self-realization – and thus, freeing himself from worldly existence. The fundamental foundation for this to occur is bakthi (devotion) to God.

kandha Guru Kavasam is a hymn filled with bakthi to invoke the true Guru within us (God) – in the form of Lord Murugan – and beseech Bhagavan’s grace to help us attain our true nature. For those without a Guru, Sri kandha becomes our Guru. For those with a Guru, Sri kandha helps us realize the Oneness of Guru and God.
May Bhagavan Sri kandha’s blessings always be upon you all.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.