មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12 1.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 7 ×
Zdarma

Sdílet

កម្មវិធីមេរៀនថ្នាក់ទី១២ បង្កើតឡើងដោយប្រមូល និង ចងក្រងនូវរូបមន្ដ លំហាត់ និងមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២។
ក្នុងមានកម្មវិធី មានរូបមន្ដ និងមេរៀនជាច្រើនដូចជា៖
- មេរៀនសង្ខេប៖ តែងសេចក្ដី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- រូបមន្ដសង្ខេប៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- លំហាត់៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- សំណួរ ចម្លើយ៖ រូបវិទ្យា ជីវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា និងសីលធម៌
កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យការសិក្សារបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
7 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.