KT 자가경비 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 KT 자가경비 1.0.4.61

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

KT 자가경비 모바일 어플리케이션은 무인 경비 서비스와 CCTV 영상 모니터링 서비스를 이용하는 소형 고객 대상의 보안 서비스입니다.

간편한 모바일 앱 설치 만으로 사업장 외부에서도 쉽게 사업장의 방범 상태를 확인하고 제어할 수 있으며, CCTV 모니터링 기능으로 선명한 실시간 영상과 녹화 영상을 확인할 수 있습니다.■ 필수 접근 권한
- 없음


■ 선택 접근 권한 (접근 권한에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.)
- 저장 : 화면 캡쳐 이미지를 저장할 수 있습니다.
- 마이크 : 말하기 기능을 이용할 수 있습니다.


※ 안드로이드 OS 버전 6.0 미만의 스마트폰 이용자를 위한 안내 :
- OS가 접근 권한의 개별 동의를 지원하지 않기 때문에 제조사가 안드로이드 6.0 이상 버전의 OS를 제공하는 경우 업그레이드를 하시고, 기존 설치된 앱은 삭제 후 재설치 하시기 바랍니다.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.