Lessonable 레슨어블 - 지식을 온오프라인에서 공유하는 앱 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Lessonable 레슨어블 - 지식을 온오프라인에서 공유하는 앱 1.0.256

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

나만의 수업을 만들고 싶은 사람, 나한테 딱 맞는 선생님에게 배우고 싶은 사람, 레슨어블에서는 모든 사람이 자유롭게 수업을 등록하고 신청할 수 있습니다. 학생을 찾는 선생님, 선생님을 찾는 학생 모두 레슨어블을 통해 다양한 수업을 경험해보세요.

- 독자적인 이력서 시스템
레슨어블은 상호 간의 신뢰를 위해 독자적인 이력서 시스템을 제공하는 볼비온과 연동되어 있습니다. 관심 있는 선생님/학생의 이력서를 참고해보세요! 수업의 정확성과 신뢰도를 확인하는데 도움을 받을 수 있습니다.

- 온라인 수업
레슨어블 회원이라면 누구든지 자신만의 온라인 수업을 등록할 수 있습니다. 온라인 수업에서 선생님과 학생의 자유로운 토론과 eBook기능을 통해 깊이 있는 학습을 할 수 있습니다. 자신만이 가지고 있는 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 수업으로 만들어 보세요.

- 나에게 맞는 수업 찾기
레슨어블에 관심 있는 수업의 키워드를 '키워드 알림'에 등록하시면 해당 키워드가 태그된 수업을 실시간으로 알려드립니다. '키워드 알림' 기능을 통해 관심 있는 수업을 놓치지 마세요!
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.