Let's 일빵빵 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Let's 일빵빵 1.5.2

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

[공지 - 1.2.9 업데이트로 시작화면 변경, 이어듣기 오류 수정, 비디오 전체화면 실행 시 죽는 문제 수정, 오디오 백그라운드 실행등을 개선하였습니다. ]

무료재능기부 일빵빵 팟캐스트 영어회화 강의를 어플리케입니다.

1. 일빵빵 스토리가 있는 영어회화
원어민과 실제 회화 하기 전에 미리 실제 회화 표현, 발음 요령, 듣기등을 대본을 통해 공부하는 강의입니다.
1강부터 발음법칙, 듣기 요령, 회화 패턴, 관용적 회화표현 공부 등 순차적 정리!

2. 일빵빵 알파벳파닉스/말머리붙잡기 영어단어
기초영단어 암기에 필요한 알파벳 의미와 발음 총정리에서 수능, 토익, 토플 등 대비한 초중급용 말머리어근 학습까지 총정리!

일빵빵 시리즈 강의와 아울러 후속 강의 및 콘텐츠들을 어플리케이션을 통해서 계속 제공할 예정입니다.

- 일빵빵 콘텐츠 파일 서버의 이전으로 인하여, 파일 스트리밍과 다운로드에 다소 불편함이 발생할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
주소 : 경기도 파주시 회동길 216 2층
전화 : 1544-5383
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.