MEA Calendar 2017 - Slunečnice.cz

 MEA Calendar 2017 1.3.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

การไฟฟ้านครหลวง จัดทำแอพพลิเคชั่น MEA Calendar 2017 ขึ้นประกอบการใช้งานปฏิทิน
และสมุดบันทึก ประจำปี 2560 ชุด เอกองค์อัครศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืน
นานถึง 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี
ด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นอเนกประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 45 เพลง จึงได้รับ
การถวายพระราชสมัญญานามว่า "อัครศิลปิน" โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 12 เพลง พร้อมกับภาพวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ ออกเผยแพร่ ด้วยแอพพลิเคชั่น MEA Calendar 2017 นี้
โดยแอพพลิเคชั่นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิค AR Code เพื่อใช้ส่องไปที่ปฏิทินและสมุดบันทึกดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่เสมือนจริง
Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×