NH워치뱅킹 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 NH워치뱅킹 1.8

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

스마트워치로 계좌조회, 간편이체, ATM출금, 앱인증까지 빠르고 간편하게!!

** 이용 시 주의사항 **
삼성기어는 타이젠OS로 Samsung Gear 앱 내 “Samsung Galaxy Apps”에서 “NH워치뱅킹”을 다운받으셔서 사용하셔야 합니다.

NH워치뱅킹은 스마트폰을 꺼낼 필요 없이!! 공인인증서 로그인 없이!!
스마트워치에서 간편하게 금융서비스(잔액/거래내역조회, 간편이체, 모바일ATM, 앱인증)를 이용하실 수 있습니다.

[서비스 종류]
- 잔액/거래내역조회 : 출금계좌의 잔액 및 거래내역을 확인하실 수 있습니다.
- 간편이체 : 보안매체 없이 PIN번호만으로 간편하게 이체서비스를 이용하실 수 있습니다. (인터넷/스마트뱅킹에 등록된 자주사용하는이체 정보만 이체가능)
* 이체한도 : 1일 30만원 이내
- 모바일ATM : 농협ATM을 이용하여 현금출금이 가능합니다.
* 출금한도 : 계좌별 1일 30만원 이내
- 앱인증 : 인터넷뱅킹 이용시 간편하게 앱인증번호 확인이 가능합니다.
(전자금융사기예방서비스 중 앱인증서비스 가입고객만 이용가능)

[서비스 대상]
- 농협 인터넷/스마트뱅킹 이용고객 중 스마트워치 보유고객
- 공인인증서 로그인 가능 고객

[서비스 등록]
- 스마트폰에서
1. NH워치뱅킹앱 실행
2. 공인인증서 로그인
3. 간편비밀번호(PIN) 설정
4. 스마트워치에서 NH워치뱅킹 실행

[서비스 이용]
- 스마트워치에서
1. NH워치뱅킹앱 실행
2. PIN번호 입력
3. 조회/이체/ATM출금/앱인증서비스 이용

[고객문의]
농협고객행복센터 : 1588-2100(평일 오전 9:00 ~ 오후 6:00)
향후에도 고객문의를 통해 접수된 의견을 기반으로 지속적으로 개선/보완하여 더 편리한 서비스 제공을 위해 노력하겠습니다.
앞으로도 농협은행 어플리케이션에 많은 관심과 이용 부탁 드립니다.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.