นิทานก่อนนอน 2017 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 นิทานก่อนนอน 2017 1.0.1

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

★ นิทานก่อนนอน 2017 คัดสรรนิทานดีๆ ใหม่ๆสำหรับทุกๆ คนได้สนุก มีความรู้ และความฉลาด
การฟังนิทานจะทำให้เด็กได้รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคต หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนิทานเจ้าหญิงทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี การฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและเด็กจะรู้จักมองสิ่งที่อยู่รอบตัว เข้าใจเรื่องได้ง่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นรวมทั้งการย่อความ

★ นิทานสำหรับเด็กๆ จากการงานวิจัยหลายๆ งานวิจับพบว่าเด็กเป็นวัยที่มากด้วยโลกของจินตนาการอันกว้างไกล ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่หลากหลายให้กับเด็ก ซึ่งประโยชน์มีมากมายในการเรียนรู้และพัฒนาการทานด้านการฟัง การพูด ดังนั้นทีมงานได้รวบรวบประกอบไปด้วย

♥♥♥ เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้ เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี นิทานหมูสามตัว นิทานสอนใจ ช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สำหรับนิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ100เรืองภาษาไทย
คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกๆฟัง ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน ★นิทานอีสป มีเสียง★
★นิทานก่อนนอน มีเสียง★ ★นิทานเด้กอนุบาล★
★นิทานสุภาษิต★ ★นิทานหรรษา★
★นิทานเพลง★★นิทานไทยพื้นบ้าน★
★นิทานธรรมะ มีเสียง★★นิทานชาดก★
★นิทานเพลงภาษาไทย★★นิทานเพลงภาษาอังกฤษ★

★ การเล่าหรือการอ่านนิทานให้เด็กฟังจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพราะการ อ่านจะทำให้มีสมาธิ และอ่านหนังสือได้รวดเร็วและช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

★ และอีกมากมาย เมื่อเด็กได้รับการเรียนรู้ นิทานสองภาษาไทยอังกฤษนิทานสองภาษาและนิทานภาษาไทย ซึ่งภาษาจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านต่างๆ ทีมงานได้รวมนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปลสำหรับการเรียนรู้และนิทานภาษาอังกฤษ มีเสียงสำหรับฝึกด้านภาษา ยังมีนิทานไทยพื้นบ้าน เป็นวิถีชีวิตของคนไทย นิทานวีดีโอ มีทั้งภาพและเสียงให้เพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับนิทานไทย

★ นิทานอีสป มีเสียง มีภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงเวลาดีๆที่พ่อจะเปิดนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆแห่งความรัก ความอบอุ่นที่จะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้าง ปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี นิทานอีสป มีภาพ มีเสียงยังช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และ แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญา และฉลาดทางอารมณ์ นิทานหนูน้อยหมวกแดง นิทานหนูน้อยหมวกแดงมีเสียงช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา

★ นิทานธรรมะ มีเสียง นิทานธรรมะสอนใจยังช่วยบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็ก
เพราะนิทานส่วนใหญ่สอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิตหรือข้อคิดต่างๆที่ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและนำไป ปรับใช้ในชีวิตเมื่อโตขึ้น นิทานบ้านไร่ นิทานบ้านไร่ วันฟ้าใส นิทานบ้านไร่เกม นิทานบ้านไร่ ช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็ก น้ำเสียงที่เล่าเรื่องจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพการเล่านิทาน บ่อยๆจึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการรับรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ตและมีหลายๆเรื่องช่วยสร้างสมาธิ ช่วงเวลาของการเล่านิทาน

^^ คำแนะนำสำหรับแอพพลิเคชั่นนิทานก่อนนอนเพื่อความต่อเนื่องในการดูนิทานให้ต่อ Wifi เพื่อการดูที่เลื่อนไหลและดูอย่างสนุกสนาน นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ ไม่สามารถเล่นได้ ทางทีมงานได้รวบรวมนิทานต่างๆมากมายดังนี้ นิทานเด็ดฟรี นิทานเจ้าหญิงมีเสียงพูดไทยนิทานเวตาล นิทานดาวลูกไก่ นิทานผีไทย นิทานต่อสู้ นิทานหมูสามตัว นิทานสอนใจ นิทานบ้านไร่ และทำการอัทเดทนิทานเรื่องใหม่ๆ เรื่อยๆ 1000 กว่าเรื่อง ^^ ★★★★★
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×