พระคัมภีร์ ไบเบิ้ล ไทย (Audio) - Slunečnice.cz

 พระคัมภีร์ ไบเบิ้ล ไทย (Audio) 1.0.3

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

พระคัมภีร์ ไบเบิล ไทย (Audio)
พระคัมภีร์ ไบเบิ้ล ภาษาไทย ฟรี
สามารถอ่านพระคำภีร์และฟังคลิปเสียงได้ในแอพ มีคลิปเสียงอ่านพระคำภีร์ให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ไพเราะมากเพราะพริ้ง เคลิบเคลิ้มกันเลยทีเดียว ในแอพแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนง่ายต่อการอ่านเป็นที่สุด
พระคัมภีร์ไบเบิล ไทย - Thai Holy Bible
พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย เลือกหนังสือที่จะอ่านพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทย พร้อมทั้งมีคลิปเสียงให้ในทุกๆ บทของพระคำภีร์
พันธสัญญาเดิม - Old Testament
[1] ปฐมกาล
[2] อพยพ
[3] เลวีนิติ
[4] กันดารวิถี
[5] เฉลยธรมบัญญัติ
[6] โยชูวา
[7] ผู้วินิจฉัย
[8] นางรูธ
[9] 1 ซามูเอล
[10] 2 ซามูเอล
[11] 1 พงศ์กษัตริย์
[12] 2 พงศ์กษัตริย์
[13] 1 พงศาวดาร
[14] 2 พงศาวดาร
[15] เอสรา
[16] เนหะมีย์
[17] เอสเธอร์
[18] โยบ
[19] สดุดี
[20] สุภาษิต
[21] ปัญญาจารย์
[22] เพลงซาโลมอน
[23] อิสยาห์
[24] เยเรมีย์
[25] เพลงคร่ำครวญ
[26] เอเสเคียล
[27] ดาเนียล
[28] โฮเชยา
[29] โยเอล
[30] อาโมส
[31] โอบาดีย์
[32] โยนาห์
[33] มีคาห์
[34] นาฮูม
[35] ฮะบากุก
[36] เศฟันยาห์
[37] ฮักกัย
[38] เศคาริยาห์
[39] มาลาคี
พันธสัญญาใหม่ - New Testament
[40] มัทธิว
[41] มาระโก
[42] ลูกา
[43] ยอห์น
[44] กิจการของอัครทูต
[45] โรม
[46] 1 โครินธ์
[47] 2 โครินธ์
[48] กาลาเทีย
[49] เอเฟซัส
[50] ฟิลิปปี
[51] โคโลสี
[52] โคโลสี
[53] 2 เธสะโลนิกา
[54] 1 ทิโมธี
[55] 2 ทิโมธี
[56] ทิตัส
[57] ฟีเลโมน
[58] ฮีบรู
[59] ยากอบ
[60] 1 เปโตร
[61] 2 เปโตร
[62] 1 ยอห์น
[63] 2 ยอห์น
[64] 3 ยอห์น
[65] ยูดา
[66] วิวรณ์
Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×