Tarte Beta, 타르트: Todo list | 할 일 목록 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Tarte Beta, 타르트: Todo list | 할 일 목록 0.9.8.5

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

Tarte 오픈 베타를 사용해주셔서 감사합니다.

해야 할 일들은 쌓여 있는데, 모든 것을 기억하긴 어렵죠. 그럴 땐? 똑똑한 To-Do (투두) 앱 Tarte에 적어서 관리해 보세요.

1. 입력한 할 일 중 도움이 되는 정보가 있을 때, 관련 정보나 액션을 보여드려 할 일을 끝낼 수 있도록 도와드려요.
2. 따로 정리를 하지 않아도 스마트 리스트가 비슷한 할 일을 모아드려요.
3. 갑자기 해야 될 할 일이 생각난다면, 홈버튼을 길게 눌러 할 일을 추가할 수 있어요. (세팅에서 설정 필요)
4. 어떤 일부터 해야 할지 모르겠다면 '하루 계획하기'로 오늘의 할 일을 계획해보세요.

※ 필수 접근권한 상세
- 전화: 연락처나 장소에서 바로 전화를 걸 수 있어요.
- 주소록: 기기에 저장된 연락처 정보를 불러올 수 있어요.
- 문자: 연락처에게 바로 문자를 보낼 수 있어요.
- 위치: 현재위치 기반으로 장소를 보여줄 수 있어요.
- 일정: Marshmellow 이상 기기에서 캘린더 뷰를 보여줄 수 있어요.

※ Tips
업데이트 이후 홈버튼 길게 누르기 기능이 동작하지 않는 경우가 생긴다면, 한 번 더 설정에서 옵션을 활성화 해 주시면 동작이 가능합니다.

웹사이트에서 더 많은 정보를 확인해 보세요.
https://tarte.io

----

개발자 연락처 :
1588-3820

경기도 성남시 분당구 정자동 178-1 그린팩토리 20층

Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.