Trắc nghiệm Giáo dục công dân (trac nghiem thpt) - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Trắc nghiệm Giáo dục công dân (trac nghiem thpt) 1.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

Tổng hợp kiến thức môn giáo dục công dân và trắc nghiệm các nội dung:

Lớp 12
Bài 1: Pháp luật và đời sống
Bài 2: Thực hiện pháp luật
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
Ôn tập Công dân với pháp luật
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Lớp 11
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2: Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 5: Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
Ôn tập Công dân với kinh tế
Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá
Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
Bài 15: Chính sách đối ngoại

Lớp 10
Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng
Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
Bài 4: Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 5: Cách thức vận động phát triển của sự vật & hiện tượng
Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật & hiện tượng
Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội
Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
Bài 10: Quan niệm về đạo đức
Ôn tập phần 1
Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Bài 13: Công dân với cộng đồng
Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc
Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.