TRANS BLUE - Slunečnice.cz

 TRANS BLUE 1.0.1

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TRANS BLUE は iOS端末に内蔵されているBluetoothを使って、iOS端末同士で音声のやり取りをすることができるアプリです。

[使い方]
1.どの端末と接続するかを選択する。
2.選択された端末には承認画面が表示されるのでAcceptを押す。
3.少し時間が経つと、承認画面を押した側の端末に、名前が表示されるのでお互いがCancelまたはDoneを押す。
4.マイクボタンを押しながら話し、終わったらマイクボタンを離す。

接続がうまくいかないことがあるので、
早いうちに直します。
Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×